De Heren van Loenhout

1472-1476 Margaretha van Boechout

Bij het overlijden van Margaretha van Poucke in 1472 gingen de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk over op haar wettige dochter Margaretha van Boechout die gehuwd was met jonker Everaert Van der Marck, graaf van Arenberg. Dit benadrukken van wettige dochter wijst naar bastaardkinderen. In…

Lees meer

1479-...? Jonker Everaert Van der Marck

In "broederlijke en zusterlijke rechten" erfde hij van Margaretha van Boechout, zijn echtgenote. Waarschijnlijk erfden wettelijk een zoon en een dochter van hem de heerlijkheid van Loenhout en Popendonck van hun moeder. Het duurde drie jaar alvorens het "verhef" betaald was zodat jonker Everaert Van…

Lees meer

1510-1544 Robbrecht I, graaf Van der Marck

De kleinzoon van Robbrecht Van der Marck, ook Rembouth van Arenberg genoemd die waarschijnlijk een zoon was van Everaert Van de Marck, raakte in conflict over het recht op de beide heerlijkheden met zijn nonkel Jan Van Boechout, de broer van Daniël van Boechout (1502).

Lees meer

1545-1575 Margarethe Van der Marck

In naam van haar en haar zuster, erft ze van Robbrecht Van der Marck, haar broer. Ze huwde met Jan de Ligne‚ die vanaf 9 juli 1555 tevens heer van Vorselaar werd. Zijn ouders waren Lodewijk, heer van Barbançon en Maria van Glimes of van…

Lees meer

1575-1611 Karel de Ligne

Karel de Ligne Hij was graaf van Arenberg, vrijheer van Zevenbergen en erfde op 5 augustus 1575 de beide heerlijkheden van zijn vader. In het leenboek staat: "bij dode ende mits scheyden vanden bedde van wijlen heeren Jans van Ligne". Zijn moeder Margaretha was…

Lees meer