Chronologisch

Een chronologisch overzicht van de geschiedenis van Loenhout van de prehistorie tot nu, o.b.v. het werk van A.J. Van Aken (1938)

Tijdens de Franse Revolutie

Wat er elders gebeurde, waar de pastoors de eed van getrouwheid aan de Franse Republiek niet aflegden, gebeurde hier eveneens. Op 8 oktober 1797 werd de kerk gesloten en alle openbare erediensten verboden. De Eerwaarde Heer Jongelincx, pastoor, moest vluchten naar Holland. Dezelfde dag reeds…

Lees meer

Tijdens de 19de eeuw

Wanneer Napoleon te Leipzig verslagen was, zetten de Verbondenen in 1813 het leger der Fransen achterna. In december van dat jaar kwam een afdeling Kozakken in onze streek. De Fransen hielden hen tegen te Wuustwezel en achtervolgden hen in de richting van Hoogstraten. De soldaten…

Lees meer

Eerste helft van de 20ste eeuw

De bloeiende landelijke gemeente, die wij thans bewonen, is in een halve eeuw tijd gans van aanschijn veranderd. Waar eens die armzalige hoefjes, met lemen muren en strooien daken stonden, waar onze voorouders hun leven sleten in kleine hutten, daar verheffen zich thans de meest…

Lees meer

Inval van het Duitse leger in 1940

Vanaf 10 mei 1940 werd door het Belgisch leger alle toegang tot de kerk verboden, daar elk ogenblik bevel verwacht werd dat de reeds ondermijnde toren moest opgeblazen worden. Op 11 mei 's middags te 13 uur vielen de eerste bommen (acht in getal) op…

Lees meer

De bezettingsjaren (1940-44)

Meermaals werd onze gemeente door Duitse soldaten bezet. Deze troepen zochten onderkomen in scholen, zalen en particuliere huizen en later in opgetrokken barakken. Ten einde de kerkelijke diensten te laten doorgaan werd zo haast mogelijk gebruik gemaakt van de parochiezaal, die hoogstens 200 personen kon…

Lees meer