Loenhoutse gesneuvelden 1914-18

Eerste helft van de 20ste eeuw

De bloeiende landelijke gemeente, die wij thans bewonen, is in een halve eeuw tijd gans van aanschijn veranderd. Waar eens die armzalige hoefjes, met lemen muren en strooien daken stonden, waar onze voorouders hun leven sleten in kleine hutten, daar verheffen zich thans de meest moderne modelhoeven, daar ziet men nu flinke nijverheidsinstellingen, mooie villa's, prachtige winkelhuizen met moderne uitstalramen en allerlei fraai gebouwde woonhuizen.

Voor het jaar 1845 bestond er geen enkele steenweg in onze gemeente. De eerste steenweg die gelegd werd was van het Oud-Tolkantoor van Wuustwezel naar Terbeek. Rond 1880 werd die weg verlengd tot Hoogstraten. Gedurende enkele jaren moest er een octrooi betaald worden op de plaats, die nu nog "Bareel" genoemd wordt. Die steenweg werd later merkelijk verbreed. In 1895 werd de steenweg aangelegd naar Brecht, en enkele jaren later deze naar Sint Lenaarts. In het begin van deze eeuw kwamen de verbinding over het Neerven, en later deze langs de Dorpsplaats en het Oosteneind tot stand. Rond de jaren 1927-1928 heeft men de steenweg naar Meer gelegd. Volgden nog de steenwegen naar het Popendonck, in de Katerstraat, in de Terbeekse straat, enz...

Wanneer in 1893 de buurtspoorweg doorgelegd werd naar Wuustwezel, was het een grote opluchting voor vele Loenhoutenaren, die vroeger verplicht waren naar Kalmthout te gaan, om de trein te nemen.

Tal van parochiale maatschappelijke instellingen werden opgericht. In 1925 werd door het gemeentebestuur de elektrische verlichting en drijfkracht ingevoerd.

In 1914 brak de wereldoorlog uit. Wij mogen zeggen, dat ons dorp, op uitzonderlijke wijze, van de ontzettende rampspoeden, die men elders kende, gespaard bleef.

Een aangrijpend getuigenis over Loenhout tijdens de Eerste Wereldoorlog leest u in de mémoires van E.P. L. Bogaerts.

Ten titel van erkentelijkheid geven wij hier de namen der 12 gesneuvelde Loenhoutse dorpsgenoten:

 • Aernouts Aug. en Aernouts Henri, gebroeders;
 • Aernouts Jozef;
 • Bartholomeeusen Frans;
 • Belet Frans;
 • Bevers Arnold;
 • Elst Alfons;
 • Sips Corn.;
 • Stoffels Jan;
 • Kuypers Leonard;
 • Van Aken Adriaan en
 • Van Dijck Pet.Jan.

In 1919 werd een prachtig monument als dankbare hulde aan deze helden opgericht.

Na de oorlog verhoogde gedurig de welstand van de bevolking, voornamelijk wat de landbouw betreft. De ontginning van heide en bosgronden, die voor de oorlog reeds met reuzenstappen vooruitging, nam nu een kolossale uitbereiding.