1762-1769 E.H. Goswinus Delgado

  Terug naar overzicht

Goswinus Delgado is onderpastoor van september 1762 tot juli 1769, wordt dan hier ter plaatse in 1769 pastoor benoemd, blijft hier de pastorale functie uitoefenen tot 1788 en trekt zich terug in zijn abdij. Met de Franse Revolutie worden hier alle paters buitengezet. Goswinus Delgado zoekt een onderkomen te Gastel waar hij op 31 oktober 1803 overleden is.

Archiefstukken i.v.m. DELGADO, Gosuinus

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 225, stuk 57

23.3.1762

Isabella Vleminckx, geestelijke bejaarde dochter machtigt Gosuinus Delgado, religieus der St. Bernardusabdij en kapelaan alhier om een huis bij de kerk te verkopen.

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 225, stuk 62

12.8.1762

E.H. Gosuinus Delgado, kapelaan alhier verkocht voor 609 gld op last van Isabella Vleminckx aan Wouter van den Heuvel x Elisabeth Huijgens een huis 30 R, O de straat, Z en W 'de schoolacker' en N de woning van de schoolmeester.

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 227, stuk 20

f° 44 v° 19.04.1771

Godwinus Delgado, pastoor, en schepenen begeven zich op verzoek van Peeter de Bruijn, molenaar in Loenhout, op de molen en de zolder, waar zij vaststellen dat er onvoldoende graan is, dat er maar 5 L zijn en dat er volgens de molenaar zeker 50 V nodig zijn

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 227, stuk 89

f° 210 v° 13.07.1772

E.H. Goswinus Delgado, pastoor, gekweten van rente van 300 gld welke de h geest Loenhout was hebbende ten laste van Adriaen Peeter Coecken op diens goederen die verkocht werden aan Gerard Jan van Dijck (cfr vorige akte)

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 228, stuk 71

f° 204 r° 14.01.1778

schout, schepenen en bedezetters ontvangen van Goswinus Delgado, pastoor, de som van 700 gld welke samen met een som van 434 gld van het verkocht bos op het “middelaer” dienen tot het afkwijten van een rente van 1800 gld die A.P. Maesmans en consoorten op het dorp hadden

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 228, stuk 102

f° 288 r° 22.07.1778

schout, schepenen en bedezetters ontvangen van Goswinus Delgado, pastoor en van Adriaen Roovers en Aert van Tichelt de som van 1000 pattacons welke zij zelf ontvangen hebben vanwege Joannes Josephus Walckiers (cfr f° 285 r°)