1762-1769 E.H. Goswinus Delgado

  Terug naar overzicht

Goswinus Delgado is onderpastoor van september 1762 tot juli 1769, wordt dan hier ter plaatse in 1769 pastoor benoemd, blijft hier de pastorale functie uitoefenen tot 1788 en trekt zich terug in zijn abdij. Met de Franse Revolutie worden hier alle paters buitengezet. Goswinus Delgado zoekt een onderkomen te Gastel waar hij op 31 oktober 1803 overleden is.