1753-1761 E.H. Felix van Borckum

  Terug naar overzicht

Van 1753 tot 1761 hebben wij hier als onderpastoor Felix van Borckum.

Hij was geboren te Oudenbosch op 13 augustus 1715, legde zijn plechtige kloostergeloften af op 19 januari 1738 en werd priester gewijd op 23 december 1741.

Hij wordt in de doopboeken vermeld te Loenhout van 3 september 1753 tot 9 september 1761. Daarna is hij naar Hoevenen gegaan, waar hij ziek wordt. Half verlamd wordt hij naar de Sint-Bernardusvallei bij Diest gevoerd waar hij verzorgd wordt tot aan zijn dood op 18 december 1765.

Opname in de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252). Geboren, geprofest, priester gewijd, overleden