1753-1761 E.H. Felix van Bercom

  Terug naar overzicht

Van 1753 tot 1761 hebben wij hier als onderpastoor Felix van Bercom. Hij wordt in de doopboeken vermeld te Loenhout van 3 september 1753 tot 9 september 1761. Daarna is hij naar Hoevenen gegaan, waar hij ziek wordt. Half verlamd wordt hij naar de Sint-Bernardusvallei bij Diest gevoerd waar hij verzorgd wordt tot aan zijn dood op 18 december 1765.