1748-1749 E.H. Candidus Wegge

  Terug naar overzicht

Candide Wegge, uit Waarloos, werd geboren op 4 december 1712, legde zijn kloostergeloften af op 8 februari 1736 en werd priester gewijd op 19 december 1739.

In 1748 wordt hij als onderpastoor in Loenhout vermeld.

Hij is mogelijk één of twee jaar gebleven, trekt dan ook naar Gastel waar hij onderpastoor, zoals zijn voorganger, wordt. Gaat dan verder naar het nonnenklooster van Sint-Bernardusvallei bij Diest.

Hier sterft hij op 13 januari 1767.

Opname in de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252). Geboren, ingetreden, priester gewijd, overleden