1744-1748 E.H. Lucas van Geel

  Terug naar overzicht

Nu komt Lucas van Geel als onderpastoor te Loenhout.

Hij was geboren te Mechelen op 16 juli 1710, legde zijn plechtige kloostergeloften af op 27 april 1732 en ontving de priesterwijding op 24 september 1735.

Hij werkt hier van 1744 tot 1748, wordt dan overgeplaatst naar Gastel, waar hij als onderpastoor sterft op 5 september 1761.

Opname in de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252). Geboren, geprofest, priester gewijd, overleden.

 

Archiefstukken i.v.m. VAN GEEL, Lucas

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 215, stuk 25

Nr 156 9.5.1746

Cornelis Wouter Ooms x Jenneke van de Cloot zijn 150 gld schuldig aan Lucas van Geel, onderpastoor alhier, verbonden aan een huis in 'de caeterstraete' op Sneppel, een stuk land 2 G op 'd'ast' aldaar.

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 216, stuk 18

Nr 181 30.1.1747

Op 5.10.1746 compareerde voor notaris Marcus Antonius Essers, zuster Lucia van Ditvoorts voegt een codicil toe aan haar testament van 4.2.1745. Zij legateert aan Isabella Vleminckx, geestelijke dochter, een huis 30 R gelegen bij de kerk aan de molenweg. Lucas van Geel, pastoor en Adrianus Peeter Maesmans waren de getuigen. Bij haar overlijden zal Isabella Vleminckx 550 gld verdelen onder de erfgenamen: Peeter, Jan en Adriaen van Ditvoorts.

Notariaat M.A. Essers. Akte n° 46: 31 januari 1745 - Testament

Akte n° 46: 31 januari 1745 - Testament

Op 30 januari 1745 verscheen voor not. Essers zuster Lucia Van Dietvoorts, geestelijke dochter, 'enighsints sieckelijck van lichaem' maar haar verstand, memorie in alles machtig. Alles wat er na haar dood moest gedaan worden tekende zij tot in de puntjes op in haar testament. Zij wilde begraven worden in de kerk van Loenhout. Er moesten 30 missen met requiem en de profundis gecelebreerd worden, voor elke mis als stipendium 9 st en 1 st voor de koster. Aan de lijkbaar moesten kaarsen van een half pond gezet worden, en aan 't hoogaltaar en O.L.Vrouw altaar elk 6 kaarsen van een half pond. Haar gouden professiering moest verkocht worden om een kleed voor 't O.L .Vrouwbeeld te kopen. Een obligatiebrief van 50 gl ten laste van Peeter Bastiaan Vorsselmans schonk zij aan de kerk. Daarvan moest elk jaar op haar sterfdag gedaan worden 'eene singende misse met 6 keersen..' De pastoor moest daarvoor 14 st ontvangen, de onderpastoor 8 st en de koster 6 st. Al haar goederen maakte zij over aan haar 3 neven Peeter, Jan en Adriaan Van Dietvoort. Zij benoemde Lucas Van Geel, onderpastoor, als executeur van haar testament. Het testament is ondertekend door E.H. Lucas Van Geel, vice pastor van Loenhout, en de koster Jacobus Constantinus Van den Ackerveken.