1742-1744 E.H. Eugenius de Bruyn

  Terug naar overzicht

Eugenius de Bruyn komt hier begin 1742.

Hij was afkomstig van Antwerpen, waar hij geboren werd op 23 oktober 1706. Zijn plechtige kloostergeloften legde hij af op 24 november 1726 en op 7 januari 1731 werd hij priester gewijd.

Hij doet zijn werk tot 1744 - amper twee jaar - en wordt biechtvader in het klooster van Sint-Bernardusvallei te Diest. Hij sterft te Antwerpen op 25 augustus 1754.

Opname in de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252). Geboren, ingetreden, priesterwijding, overleden.