1738-1742 E.H. Joannes de Bie

  Terug naar overzicht

Nu komt in 1738 Joannes de Bie als onderpastoor in de parochie.

Hij was geboren te Volmeir op 2 februari 1698, legde zijn kloostergeloften af op 16 april 1719 en werd priester gewijd op 9 november 1721.

Hij blijft vier jaar in Loenhout en vertrekt in 1742 naar Wouw, waar hij gestorven is op 11 juli 1744.

Opname in de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252). Geboren, geprofest, priester gewijd, overleden.