1724-1726 E.H. Candidus Gijsels

  Terug naar overzicht

Ook voor een korte tijd komt onderpastoor Candidus Gijsels naar Loenhout, van 1724 tot 1726.

Hij was afkomstig van Antwerpen waar hij rond 1680 geboren werd. Hij legde zijn kloostergeloften af in 1702 en werd priester gewijd in 1706.

In 1726 werd hij pastoor benoemd te Oudenbosch, waar hij vijf jaar later overleden is op 17 januari 1731.

Inschrijving in de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252). Geboren, geprofest, priester gewijd, overleden