1722-1725 E.H. Jan Karel Rens

  Terug naar overzicht

Ietwat langer dan zijn voorganger, bleef onderpastoor Jan Karel Rens vanaf 1722 te Loenhout.

Hij was afkomstig van Hulst, waar hij geboren werd op 24 juni 1693. Op 15 april 1714 legde hij zijn plechtige kloostergeloften af. Zijn priesterwijding volgde op 7 november 1717.

Hij vertrok na een paar jaar in 1724-1725, werd biechtvader te Leuven en later in de Sint-Bernardusvallei te Diest, waar hij overleed op 6 september 1742.

Inschrijving in de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252). Geboren, ingetreden, priester gewijd, overleden.