1721-1722 E.H. Michael De Weirde

  Terug naar overzicht

In 1721 hebben wij als onderpastoor Michael van Weerde. Hij bleef maar een groot jaar en vertrok er zonder sporen na te laten.

Hij was geboren te Brussel op 30 april 1674 en legde zijn plechtige kloostergeloften af op 8 april 1697. Op 18 december 1700 werd hij priester gewijd.

Hij wisselde het tijdelijke voor het eeuwige op 15 mei 1732.

Inschrijving in de Catalogi Religiosorum (archief nr. 252). Geboren, geprofest, gewijd, overleden