1715-1721 E.H. Romanus Janssens

  Terug naar overzicht

Na deze komt Romanus Janssens als onderpastoor.

Hij is geboren op 1 november 1666, geprofest op 27 oktober 1689, priester gewijd op 19 oktober 1693.

Wanneer hij werd aangesteld hebben wij niet gevonden. Zeker was hij hier in dienst in juli 1715 en bleef hier tot 1721. Dan wordt hij pastoor te Hoeven waar hij op 28 juli 1727 overleden is.

Vermelding in de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252)