1703-1714 E.H. Hilarius de Wint

  Terug naar overzicht

Kort na 1703 moet Hilarius de Wind als onderpastoor naar Loenhout gekomen zijn, een heel brave, godvruchtige man, oud supprior van de abdij van Sint-Bernards, oud-novicemeester van bewuste abdij.

Hij is geboren te Antwerpen op 26 oktober 1665, geprofest op 22 oktober 1686 en priester gewijd op 23 oktober 1690.

Hij blijft hier tien jaar onderpastoor en sterft dan te Loenhout op 26 November 1714. Loenhout heeft vele pastoors begraven, zelden een lijkdienst moeten doen voor een onderpastoor.

Vermelding in de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252)