1703-1714 E.H. Hilarius de Wind

  Terug naar overzicht

Kort na 1703 moet Hilarius de Wind als onderpastoor naar Loenhout gekomen zijn, een heel brave, godvruchtige man, oud supprior van de abdij van Sint-Bernards, oud-novicemeester van bewuste abdij. Hij blijft hier tien jaar onderpastoor en sterft dan te Loenhout op 26 November 1714. Loenhout heeft vele pastoors begraven, zelden een lijkdienst moeten doen voor een onderpastoor.