1699-1703 E.H. Bonaventura van der Haeghen

  Terug naar overzicht

Als opvolger van Corneel Nivardus komt Bonaventura van der Haeghen als onderpastoor in mei 1699 naar Loenhout.

Hij was geboren in 1660 en legde zijn kloostergeloften af in 1682. In 1686 werd hij tot priester gewijd.

De man verlaat Loenhout niet meer. In mei 1703 wordt hij hier pastoor en sterft hier op 3 januari 1718.

Inschrijving de de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252).

 

Archiefstukken i.v.m. VAN DER HAGHEN, Bonaventura

Loenhout, Volkstelling 1698, stuk 7

Nr.11

Mijnheer Benedictus de Altuna, pastoir, Mijnheer Bonaventura vander Haghen, cappellaen, Laurina Pachters, meijssen

Loenhout, Volkstelling 1709, stuk 132

Nr.132

Mijnheer pastoir van der Haegen - Mijnheer de Windt, cappelaen - Anna van der Linden: meijssen

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 189, stuk 4

f° 3 v° 17.08.1709

heer Bonaventura van der Haegen, pastoor in Loenhout, als proviseur van de armen, belooft Engel Anthonie van Oosterweicjk x +Bastiaen Russen haar leven lang te onderhouden uit de tafel van de h geest, waarvoor Engel van Oosterwijck al haar goederen ten behoeve van de armen in Loenhout transporteert

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 189, stuk 15

f° 10 r° 11.10.1709

heer Bonaventura van der Haegen, pastoor, gekweten door Anneken Jan Gabriels, betalende voor Laureijs van den Lengenbergh, van een obligatie van 120 gld 2 st 1 oort, en welke obligatie laatstgenoemde schuldig was aan de kerk

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 189, stuk 33

f° 23 v° 03.02.1710

vrouw Bernardine Louise Herrij, universeel erfgename van +Joan Louis van Siegen, gewezen heer van Loenhout, ingevolge testament dd 23.12.1705 voor de notaris Joan Franchois van Elsacker - E.H. Bonaventura van der Haegen, pastoor in Loenhout - heer Joannes Paulus de Cort, schout van Loenhout - Jan Jan Lenaerts, h geestmr; kennis gehad hebbende van het akkoord tussen vs Johan Louis van Siegen en Joan Franchois van Elsacker gemaakt te Brussel voor de notaris Ferdinand Philip Thijs op 12.03.1695 nopende de penningen die Catharina en Louise Adriane de Perez hadden voorzien tot stichting van een gasthuis, alsook van de aggregatie daarop van de regeerders op 23.05.1696, waarbij ontlast werden de achtergelaten goederen van Catharina en Louise Adriane de Perez in het land van Waas, meer bepaald Temse, Bazel en Haasdonk, eveneens kennis gehad hebbende van de aggregatie van de heer Reginaldus, bisschop van Antwerpen, dd 12.04.1701, keuren daarop goed het akkoord dd 12.03.1695 etc

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 189, stuk 47

f° 38 r° 17.03.1710

heer Bonaventura van der Haegen, pastoor, als proviseur van de kerk, gekweten door Jan Jan Wirckx van een obligatie van 100 gld welke deze op 27.11.1709 verklaard had schuldig te zijn

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 191, stuk 17

f° 19 r° 09.12.1711

EH Bonaventura van der Haegen, pastoor in Loenhout, als provisor van de armen, gekweten door Matthijs Anthonis Goossens als momboor van de kinderen Peeter Cornelis Broomans van een obligatie van 69 gld 8 st 2 oort welke vs Peeter Cornelis Broomans op 27.02.1711 verleden had ten behoeve van vs armen

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 191, stuk 29

f° 33 v° 07.01.1712

heer Bonaventura van der Haegen, pastoor, als provisor van de armen, gekweten door de erfgenamen Lambrecht Broomans van een rente over een kapitale som van 440 pattacons

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 193, stuk 15

13.12.1713

Pastoor van der Haegen als provisor van de Heilige Geesttafel heeft 108 gld ontvangen van Jacobus Meynisen voor de verkoop van een perceel land 'den armen' competerende bij legaat van Elisabeth Cools, begijn te Hoogstraten.

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 193, stuk 38

7.5.1714

Bonaventuur van der Heyden, pastoor van Loenhout gemachtigd door Joan Frans van Elsacker, oud-secretaris alhier. Er werd op 10.4.1716 voor notaris Jacques de Bruyn een schuld verleden van 600 gld t.b.v. het klooster van St. Bernaerts op de Schelde, verbonden aan 'het mostard thiende' gekocht van de erfgenamen Jan Coninckx en Frans Berré.

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 195, stuk 39

27.10.1716

Bonaventura van der Haegen, pastoor alhier, als provisor der kerk heeft de aflossing van een rente van 1.200 gld ontvangen van Cornelis Peeter Arnouts, verleden op 6.3.1708, verbonden aan 'den veertelsaet' 2 G en 'den gelder' 1/2 B.

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 195, stuk 40

27.10.1716

De vs heer pastoor als provisor van de Heilige Geesttafel heeft de aflossing ontvangen van een rente van 200 gld van Cornelis Peeter Arnouts, verleden op 13.5.1715, verbonden aan 'den grooten acker' 1 B.