1726-1727 E.H. Philippus Gheerinckx

  Terug naar overzicht

Philippus Gheerinckx werd geboren te Herendal op 11 maart 1691, legde zijn plechtige  kloostergeloften af op 15 april 1714, werd priester gewijd op 7 november 1717.

In 1726-1727 kennen wij hem als onderpastoor te Loenhout.

Hij kon het hier niet gewoon worden en vertrok naar zijn abdij, waar hij op 26 juni 1744 stierf.

Inschrijving in het Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252)