1694 E.H. Benedictus Altuna

  Terug naar overzicht

Benedictus Altuna heeft hem als onderpastoor in mei 1694 opgevolgd en zal hem nog hetzelfde jaar ook als pastoor opvolgen. In dit laatste ambt is het een succes geworden. Hij stierf op 8 mei 1708.

Archiefstukken i.v.m. DE CLERCK, Gommaer

Loenhout, Oud Archief, Lokale rechtspraak, bundel 1331, stuk 8

stuk 9 - 07.11.1635 - heer Gommerus de Clerq (klooster St. Bernaerts, vicepastoor in Lt)

beledigingen aan het adres van de vice-pastoor

Notariaat L. Van der Buijten, RA Antwerpen 2917, 26-6-1633

RA Antwerpen 2917, 26-6-1633

GOMMAER DE CLERCK onderpastoor Loenhout getuige over injurien door CORNELIS WILLEM HUYBS wonende te Wuustwezel welke was ten huize van MICHIEL VAN ELSACKER stadhouder