1694 E.H. Benedictus Altuna

  Terug naar overzicht

Benedictus Altuna heeft hem als onderpastoor in mei 1694 opgevolgd en zal hem nog hetzelfde jaar ook als pastoor opvolgen. In dit laatste ambt is het een succes geworden. Hij stierf op 8 mei 1708.

Archiefstukken i.v.m. DE ALTUNA, Benedictus

Loenhout, Volkstelling 1695, Nr. 8

Nr. 8

Altina de Benedictus pastoor met sijnen cnecht

Loenhout, Volkstelling 1698, stuk 7

Nr.11

Mijnheer Benedictus de Altuna, pastoir, Mijnheer Bonaventura vander Haghen, cappellaen, Laurina Pachters, meijssen

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 182, stuk 134

f° 119bis r° 12.10.1700

heer Benedictus de Altena, pastoor - sr Marcellus Marcelli, schout - Hubert Bode, schoolmeester en koster; verklaren op verzoek van de weduwe en erfgenamen +Guilliam van Batom dat deze op 27.09.1700 's avonds gestorven is en op 30.09.1700 begraven in de kerk, dat vs Guilliam van Batom hen gezegd heeft in 's Gravenhage gekwetst te zijn geweest door zekere Raserius, en dat Guilliam van Batom met deze kwetsuur naar Loenhout is gekomen, daarmee ziekelijk te bed heeft gelegen en uiteindelijk daaraan is gestorven

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 184, stuk 12

f° 12 v° 05.11.1703

passeerbrief voor heer Benedictus van Altuna, pastoor

Loenhout, Oud Archief, Schepenregister 187, stuk 48

f° 40 r° 06.03.1708

E.H. pastoor Altuna voldaan door Christiaen Geert Vorselmans van het legaat van 25 gld dat Tanneken Niclaes Cornelissen gelaten heeft voor het maken van het st Anna beeld