1399-1400, 1436-38 E.H. Willem Haeghe

  Terug naar overzicht

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117) lezen we:

1399-1400 Rector d. Wilhelmus Haghen, absens; pro placet quod deservire possit cura cum suo in Wesel

Hij is dus "gewettigd" afwezig omdat hij ook de zorg voor Wuustwezel heeft. Daarom is geen ius placet verschuldigd aan de aartsdiaken, en is niet geregegistreerd wie effectief de missen opdroeg.

Hij duikt echter opnieuw op in 1436-1438, en lijkt nu wel aanwezig te zijn:

1436-1438 D. Wilhelmus Haghen, rector hujus altaris

E.P. Bogaerts (1975) schrijft verder over hem, uit bronnen die ons niet bekend zijn:

Een twintig jaar later, in 1419, als Hendrik Haeghe (een broer van Willem?) pastoor te Loenhout wordt, is er nog altijd sprake van deze rector Wilhelmus Haeghe (...)  Hij woonde te Loenhout bij Elisabeth de Moere.