1418-1427 E.H. Hendrik

  Terug naar overzicht

In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door E.H. G.C.A. Juten (Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 28, 1921, p. 117) lezen we:

1418-1427. Rector Henricus, absens
1418. Pro abs. et placet presbyteri ydonei VIII gr.
1419. Placet d. Henrici Bye, presbiteri
1421. Placet d. Johannis Knaep
1427. Placet fr. Gerardi de Goch investiti seu officiantis ibidem

Hij bekleedde het ambt dus van 1418 tot 1427, maar liet zich vervangen door diverse andere priesters, die hierna aan bod zullen komen. Uit de inschrijving in 1418 leren we dat hij voor zijn afwezigheid en vervanging door "een geschikt priester" (presbyter ydonei) een bedrag van 8 groten verschuldigd was.