Voorwaardeboeken (extracten), nr. 961 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 961

Bundel 961, extract 1, 2-10-1678

Jan Cornelissen Van Dijck heeft verhuurd aan Lenaert Huybrecht Jan Huyben zijn stede met huis, hof, dries, land en weide op Terbeek die nu in huur gebruikt wordt door Willem Hendrik Bartholomeeusen, voor 6 jaar aan de prijs van 42 gl. Actum 2-10-1678 (Fig. kaart n° 1354)

Bekijk kaart

| 961-001 |

Bundel 961, extract 2, 26-1-1679

De kinderen Adriaan Luycx: Mr Geert Van der Buyten, wed. van Emerentia Adriaan Luycx voor zichzelf en als voogd van zijn kinderen, Geert Adriaan Luycx voor zichzelf en als voogd van de kinderen Melsen Luycx, en als voogd der kinderen Frans Luycx, verhuren aan Antoon Jan Gabriels hun stede met huis, hof, dries, land, weiden en heide op de Vossingers, laatst in huur gebruikt door Jan Lenaert Wiercx. Voor 6 jaar vanaf 15-3-1679, voor de som van 36 gl, te betalen met Sint Merten. Actum 26-1-1679. (Fig. kaart n° 2334)

Bekijk kaart

| 961-002 |

Bundel 961, extract 3, 20-11-1679

De kinderen Jan Janssen Aernouts: Cornelis Janssen Aernouts als voogd en Aernout Adriaan Van Ostaeyen toez. voogd der weeskinderen Jan Janssen Aernouts, moeder is Maeyken Cornelis Van Ostaeyen, verkopen een stede met huis, schuur,hof, dries met land erbij groot 7 L op Popendonk, O Wouter Peeter Ooms en de wed. en kinderen van schout Marcelli, Z wed; en kinderen Jan Verboven, de kinderen Huybrecht Cornelis Verboven en de Leemdijk, N de Aertsdijk of akkerstraat? Belast met een rente van 500 gl kapitaal aan de erfg. Cromstijn te Antwerpen, koper: Cornelis Janssen Aernouts voor 255 patakons en 16 hogen. Borg is Aernout Adriaan Van Ostaeyen. Actum 20-11-1679. (Fig. kaart n° 1255)

Bekijk kaart

| 961-003 |

Bundel 961, extract 4, 29-11-1679

De kinderen Peeter Peeter Joris: Gijsbrecht Gabriel Peeter Joris als voogd der weeskinderen Peeter Peeter Joris verhuurde de stede der kinderen met huis, schuur, hof, dries, boomgaard en land erbij op Popendonk, een stuk land 1 1/2 L in de stede van Cornelis Jacob Crock, land op Aertsakker 1/2 B, enz... voor 6 jaar beginnend op 15-3-1680, aan Willem Cornelis Frans voor 67 gl, Borg: Joos Jan Huyben. Actum 29-11-1679 (Fig. kaart n° 1282)

Bekijk kaart

| 961-004 |

Bundel 961, extract 5, 4-12-1679

De wed. en kinderen Peeter Cornelis Neefs: Elisabeth Pauwels, wed. Peeter Cornelis Neefs met Cornelis Janssen haar huidige man, Huybrecht Cornelis Neefs als voogd der kinderen verhuren aan Maeyken Anthonissen, laatst wed. van Jan Cornelis Ooms, het stedeken der kinderen met huis, hof, dries en land erbij groot 9 L op Popendonk in de Hontstraete aen de heyde.. Voor 6 jaar vanaf 15-3-1680, aan 22 gl. Actum 4-12-1679 (Fig. kaart n° 1287)

Bekijk kaart

| 961-005 |

Bundel 961, extract 6, 20-1-1680

Cornelis Broomans verhuurde aan Quirijn Willemsen een stede met huis, hof, dries en land groot 5 L , land in 't nieuwblock 2 L, land op 't hoogbunder 3 L, land op Hesschotacker 1 1/2 L, land in Putshof 5 quaertiersaet, dries 1 1/2 L, land de waterlaet, weide het hulsdonk, enz... Voor 6 jaar vanaf 15-3-1680 voor 83 gl. De huurder moet op de stede een schuur zetten. Actum 20-1-1680, (Fig. kaart n° 2180

Bekijk kaart

| 961-006 |

Bundel 961, extract 7, 7-7-1676

Marcellus Marcelli op last van Charles De Backer, met volmacht van de markies van Melin heer van Loenhout en Popendonk, heeft de windmolen verpacht aan Adam Van Geel, met woonhuis en schuurken erbij, hof, zaailanden, de schoolakker, voor de prijs van 620 gl. De pachter zal de molen moeten bemaelen of doen bemaelen door eenen bequaemen cnaepe die wel maelen can.... De pachter moet in Loenhout wonen. Als op het einde van de pachttermijn bij het afscheid van de pachter de molenstenen dikker zijn dan 12 3/4 duimen moet de nieuwe pachter 18 gl betalen voor elke duim, zijn ze dunner dan moet de afscheidnemende pachter deze som betalen. Actum 7-7-1676

| 961-007 |

Bundel 961, extract 8, 4-3-1677

Het weeskind Peeter Dionijs Van Dijck: Jan Cornelissen Van Dijck als voogd, en Aernout Adriaan Van Ostaeyen als toez. van 't weeskind van Peeter Dionijs Van Dijck verhuren de stede met huis, schuur, hof, dries, landen, weiden en beemden op Sneppel aan Matthijs Peeter Melsens voor 42 gl. Actum 4-3-1677, (Fig. kaart n° 849)

Bekijk kaart

| 961-008 |

Bundel 961, extract 9, 14-12-1676

Maeyken Peeter Verbocht verkocht aan Niclaes Peeter Verbocht voor 320 patakons een stede met huis, torfhuis, hof, dries en land daarbij op Neerven, groot 1 B, O de straat, Z de Bosstraat, W de erfg. Marie Jacob Snels, N Hendrik Cornelis Philips. De koper moet het heergeweyde betalen. Actum 14-12-1676 (Fig. kaart n° 733)

Bekijk kaart

| 961-009 |

Bundel 961, extract 10, 22-12-1676

Niclaes Peeter Verbocht X Jenneken Bastiaen Theus verkochten hun stede in de Beirestraat aan Aert Robrecht Van Gils voor 160 patacons. Actum 22-12-1676 (Fig. kaart n° 1811)

Bekijk kaart

| 961-010 |

Bundel 961, extract 11, 10-2-1677

Peeter Melsen Rombouts verhuurde aan Peeter Matthijs Goossens een stede met huis, halve schuur, hof, dries en land, groot 1 B op Neerven neffens de stede van de heer Advocaet Reyns... een weide bij de stede van Hendrik Cornelis Philips genaemt het biesvelt, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1677 voor 28 gl. Actum 10-2-1677 (Fig. kaart n° 792)

Bekijk kaart

| 961-011 |

Bundel 961, extract 12, 1-3-1677

Jacob Jan Nijs Van Tichelt verhuurde aan Wouter Peeter Rombouts een stede met huis, hof, dries en land groot 1 B op Neerven, de vorige huurder was Peeter Matthijs Gossens, voor de prijs van 35 gl. Voor 6 jaar vanaf 15-3-1677 Actum 1-3-1677 (Fig.kaart n° 782)

Bekijk kaart

| 961-012 |

Bundel 961, extract 13, 30-1-1679

Laureys Antoon Rombouts als voogd en Anthonis Guilliams als curateur voor de kinderen van Hendrik Cornelis Philips verhuurden aan Antoon Bernard Van Aken een stede met huis, schuur, hof, dries en land aan elkaar gelegen op Neerven met twee percelen erve de bruerkens tussen groot en klein Neerven voor de prijs van 50 gl. Voor 6 jaar beginnend op 15-3-1679. Actum 30-1-1679

| 961-013 |

Bundel 961, extract 14, 7-4-1679

Mr. Peeter Jordaens heeft verhuurd aan Geert Frans Van der Buyten een stede met schuur, hof, dries en land, groot 1/2 B op de Donk, een weide er achter, een akkerken to de stede groot 1 B, een hooimade den bergh, een beemdeken het cleyn rietjen, enz.. Voor 6 jaar vanaf 15-3-1679 laatstleden, voor 135 gl. Actum 7-4-1679 (Fig. kaart n° 759)

Bekijk kaart

| 961-014 |

Bundel 961, extract 15, 4-12-1678

De wed. en erfg. Goris Claessen: Maeyken Cornelissen, wed. Goris Claessen, Jan Boerkens X Heyltien Goris Claessen, Christiaan Cornelis Adriaensen X Maeyken Goris Claessen, Jan Hendrik Michielsen X Neeltien Goris Claessen, Jan Claessen X Perijntien Goris Claessen, Willem Claessen , voogd van Jenneken en Hendrik Goris Claessen, Verkopen: Eene stede met huysinge, schaepstalle, torfhuyse, hove, driessche op den Heybaert... groot 22 L Z de vrunte W de straat, twee weiden erbij groot 7 L, O het geusbos, Z en W de vrunte, 2 heivelden achter de stede groot 2 B, O het Hoendermoer, W de stede, Deze goederen zijn belast met een schuld van 800 gl aan Jacobus Antoon De Witte, schepen van Antwerpen, aan 6 1/4% intrest. Koper: Peeter Jan Wouters voor 900 gl Actum 4-12-1678 (Fig. kaart n° 1850-1851)

Bekijk kaart

| 961-015 |

Bundel 961, extract 16, 30-12-1679

Adriaan Adr. Deckers X Cornelia Christiaan Wouters verkochten aan Jan Geerts Van der Buyten het deel van zijn vrouw in een stede met huis, hof, dries, landen en beemden op Sneppel, komt haar toe door de dood van haar vader Christiaan Wouters, voor 100 patakons. Actum 30-12-1679

| 961-016 |