Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1021 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1021

Bundel 1021, extract 1, 15-3-1777

Verkoop van een bos door schout en schepenen: Vanwege deze gemeente wordt verkocht Een bosch genaemt Middelaers bosch groot 5 a 6 bunderen gelegen onder Sneppel alhier op Middelaer... O de vrunte, W de Leemstraat, Z de heer van Loenhout ea, N de vrunte. Zitdag op 15-3-1777, Koper Peeter De Meester voor 172 gl.

Personen:

| 1021-001 |

Bundel 1021, extract 2, 22-11-1777

Peeter Jacob Rombouts, Cornelia Jacob Rombouts, Jan Lambrechts, Antoon Lambrecht Janssen, Niclaes Goossens verkopen een huis met turfhuis gelegen op Neerven, groot 2 gemeten, O de straat, Z Corneel Van Antwerpen, W Jan Mertens ea, N Lenaert Peeters. Op de 3° zitdag 22-11-1777 was Geert Rombouts de koper voor 240 gl.

Personen:

| 1021-002 |

Bundel 1021, extract 3, 14-12-1777

Vanwege de wed. Joos Adriaenssen: Verkoop van een dries en land 5 L daer de vervallen huysinge op is staende in de Katerstraat, O Adriaan Rombouts, Z de straat, W Adriaan Willems, N Adriaan Rombouts, Koper was Adriaan Willems voor 55 gl. Zij verkocht ook een stuk land groot 1/2 B genaamd Willeke munts, en een perceel heide 1 gemet aan Cornelis Peeter Rombouts voor de som van 80 gl. Actum 14-12-1777.

Personen:

| 1021-003 |

Bundel 1021, extract 4, 23-9-1780

Verkoop van de hoeve Jan Stoopen in de Ambachtstraat: Een stede met huis en schuur, stal, hof en dries op Sneppel in de Ambachtstraat, groot 1 B, O de hoeckacker, Z de straat, W de heer van Loenhout, N Jan Huybrecht Venincx, de hoeckacker 1/2 B, dit perceel was belast met 2 veertelen rogge aan de H. Geesttafel en 2 potten wijn en 4 peperkoeken aan de kerk, land en weide 2 1/2 L, een weide 2 gemeten, weide en land samen 3 gemeten, een heiveld 1 L, land en heide 2 gemeten, enz... Op de 3° zitdag 23-9-1780 werd Jan Meeusen de hoogste bieder voor 830 gl en 32 hogen. (Fig. kaart n° 1961) Deze verkoop is blijkbaar niet doorgegaan. Op 24 oktober 1780 hebben de kinderen en erfg. van Jan Stoopen en Anna Hofkens de hoeve verkocht aan Joanna Stoopen X Cornelis Jan Mertens voor 890 gl.

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-004 |

Bundel 1021, extract 5, 7-8-1781

Verkoop van een stedeken op de Heibaard vanwege Joos Van Aken en consorten: Een stede met huis, schuur en stal, hof, dries en landen groot 8 gemeten, op Sneppel in de Hoenderstraat, O de Hoenderstraat, Z en N Jan Van de Cloot, W Laureys Bartholomeeusen ea, Op de 3° zitdag, 7-8-1781 werd Rombout Van de Cloot de koper voor 75 gl. Actum 7-8-1781 (Fig. kaart n° 1819)

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-005 |

Bundel 1021, extract 6, 16-101779

Verhuring van een stede op Popendonk vanwege Lenaert Coecken en Peeter Anthonis Van Tichelt: Een stede met huis, schuur en stal, landerijen en beemden, dries en weiden groor 4 B op Popendonk. De stede wordt nu in huur gebruikt door Lenaert Coecken. De nieuwe pachttermijn van 6 jaar begint half maart 1780 . Verhuurd aan Peeter Antoon Van Tichelt voor 36 gl. Actum 16-10 1779 (Fig. kaart n° 1282)

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-006 |

Bundel 1021, extract 7, 16-10-1779

Verhuring van een stede op Terbeek vanwege de erfg. wijlen Jan Bertel Peeters. De erfg. en voogden van de minderjarige kinderen wijlen Jan Bertel Peeters en Catharina Gagelmans en Maria Augustijns verhuurden een stede met huis, schuur en stal, hof en dries, landerijen en weiden, beemden en heiden groot in 't geheel 10 1/2 B op Terbeek, nu in huur gebruikt door Cornelis Gagelmans. Verhuurd aan Aert Vervoort voor 6 jaar vanaf half maart 1780, voor 130 gl. Actum 16-10-1779 (Fig. kaart n° 1348 en 1347)

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-007 |

Bundel 1021, extract 8, 28-11-1778

Erfg. Jan Van de Mierop en Maria Van de Keybus verkopen een huis met schuur en stal, bakhuis, hof en dries, en aangelegen erven, groot 1 B op de Donk. O de Bosstraat, Z Jan Peeter Van Dijck, W Mr Henricus Vorsselmans, N de straat. Land over de straat 1 B, O de heer van Loenhout, Z de straat, W en N Geert van Westerhoven, 3 stukken land samen 4 gemeten, land 1/2 B, land en dries de verbrande stede 6 gemeten, land 9 L, een beemd 1/2 B, boske en 2 weiden aaneen gelegen 3 gemeten, een weide en 3 beemden samen 3 B, een beemd 1 gemet. Op de 2° zitdag 21-11-1778 zette Peeter Van de Mierop in op 3.240 gl en is op de laatste zitdag de koper gebleven. Actum 28-11-1778 (Fig. kaart n° 759)

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-008 |

Bundel 1021, extract 9, 29-6-1777

Verkoop vanwege Peeter Jacob Rombouts, Cornelia Jacob Rombouts, Jan Lambrecht Janssen, Anthonis Lambrecht Janssen van een stede met huis, stal en schuur, hof en dries met land erbij, groot 5 gemeten, O Geert Rombouts, Z Jan Adriaan Vermeiren en Lenaert Peeters, W de straat en N Jan Van den Bleeken en de wed. Jan Anthonissen, 2 percelen land samen 2 gemeten, een weide 1 gemet. Koper was Peeter Jacob Rombouts voor de som van 1360 gl. En 60 hogen. Actum 29-6-1777 (Fig. kaart n° 668 en 669)

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-009 |

Bundel 1021, extract 10, 22-7-1780

De erfg. wijlen Peeter Verheyen verkochten een stede met huis en schuur, stal en torfhuis, borneput en hof met dries en land erbij gelegen op Kl. Neerven, groot 6 gemeten, O het weeskind Cornelis Adriaan Vermeiren, Z de erfg. Peeter Jacob Rombouts, W de straat, N de heer van Loenhout en Peeter De Bie, een heide in Wuustwezel 1 B, een weide in de Osseschoten 1 gemet. Matthijs Cornelis Ooms kocht deze eerste koop voor 1155 gl, en 30 hogen. Koop 2: land en weide groot 2 gemeten, gekocht door Peeter Van Gastel voor 400 gl, Koop 3: een beemd 1/2 B, gekocht door Jan Hofkens voor 450 gl, Koop 4: land 1 gemet, gekocht door Peeter Jan Van de Mierop voor 160 gl, Koop 5: land 1 gemet, gekocht door Adriaan Deckers voor de som van 90 gl. Actum 22-7- 1780 (Fig. kaart n° 720)

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-010 |

Bundel 1021, extract 11, 3-8-1782

Jan Adriaan Vermeiren en Adriana Neefs verkochten een stede op Neerven gebruikt door de verkopers: Koop 1: Eene stede met huysinge, schuere, stallinge, hove, driessche ende aenstede... met gronden en toebeh. op Neerven, groot 5 gemeten, O Lenaert Peeters, Z de Akkerstraat, W de straat, N erfg. Peeter Jacob Rombouts, land 1 L, land en bos 1 gemet, een weide 1 L, een weide 1/2 B, De stede is belast met 1300 gl courant geld. Petrus Roubens kocht deze eerste koop voor 850 gl. en 60 hogen. Koop 2: land bij de molen groot 1/2 B, gekocht door Petrus Roubens voor 185 gl. Koop 3: een beemd 1/2 B, verkocht aan Antoon Aernouts voor 230 gl. Actum 3-8-1782 (Fig. kaart n° 632 en 633)

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-011 |

Bundel 1021, extract 12, 31-8-1782

Jan Jacob Mertens verkocht: Een stede met huis en schuur, stal en andere gebouwen, hof, dries en aanstede, gronden en toebehoorten, groot 4 gemeten op 't Heiend, O heer Frans Van Elsacker de Ravensteyn, Z de Stapelhei, W de straat, N notaris Jan Baptist Van Dijck, land in de Pothoek 1/2 B, land en weide Stuyvesant 1/2 B, O het Goorken, Z notaris Van Dijck, W de straat, N heer Van Elsacker, een weide de Malenvoort 1/2 B, bos en land op de Blakt 2 L, heide in Wuustwezel 2 1/2 B, een weide en heiveld 2 gemeten. Op de 2° zitdag 24-8-1782 zette Michiel Laureys Aernouts in op 810 gl en 30 hogen. Op de 3° zitdag 31-8- 1782 deed Michiel Roovers de koop voor notaris Jan Baptist Van Dijck te Antw. Actum 31-8-1782 (Fig. kaart n) 848)

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-012 |

Bundel 1021, extract 13, 15-3-1783

De erfg. van wijlen Jan Anthoon Anthonissen en Elisabeth Theodoor Goetstouwers verhuurden een stede met huis, schuur en stal op Groot Neerven met de landerijen en beemden, weiden en dries groot 17 gemeten. De stede wordt nu in huur gebruikt door Niclaes Huybrecht Goossens. De nieuwe pachttermijn van 7 jaren begint half maart 1783. Verhuurd aan Antoon Jan Anthonissen voor 60 gl. Actum... ? (Fig. kaart n° 792)

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-013 |

Bundel 1021, extract 14, 15-3-1784

De erfg. wijlen Elisabeth Rombout Vergouwen verhuurden een stede met huis, schuur en stal op Groot Nederven met landerijen en beemden, weiden en heiden daaraan annex groot 20 gemeten, deze goederen nu in huur gebruikt door Cornelis Adriaan Willems. De pachttermijn van 6 jaar begint op 15 maart 1784. Verhuurd aan Cornelis Van Soetendael voor 40 gl. Actum... (Fig. kaart n° 782)

Bekijk kaart

Personen:

| 1021-014 |