Loenhout vroeger en heden

Uitgave van Chr. Oostvogels, 1938

Verleden jaar kwam een persoon ten mijnent die zegde een schrijver ontvangen te hebben van een zijner kinderen die een examen moest gaan afleggen en daartegen een opstel moest maken over een Geschiedenis zijner gemeente. Daarom schreef hij naar huis of vader daar niet eens zou naar vernemen en zoo mogelijk zulk boek te bekomen en op te zenden. Hij had al seffens gedacht daar heb ik nog nooit van gehoord van een Geschiedenis van Loenhout en daarom kwam hij mij vragen of ik niet wist of zooiets bestond. Ik zegde hem die bestaat niet en een tijd later bedacht ik dat het altijd aangenaam is iets over de gemeente waar men geboren is en woont te vernemen. Daarom heb ik voorgenomen zooveel het mijn geheugen toelaat aan mijne medeburgers mijne bevindingen mede te deelen al wat onze gemeente betreft en hen een kijk te geven over het verledene. Zoo ik daarmede onze inwoners kan aangenaam zijn ben ik alreeds voldaan.

Uit: Voorwoord, door Chr. Oostvogels, 1938

Inhoud

(De hoofdstukken dragen alleen een nummer, geen hoofding. Een hoofding is ook moeilijk te geven omdat er telkens zo veel verschillende onderwerpen aan bod komen. Gepoogd werd om toch enige structuur aan te brengen door het vermelden van enkele sleutelwoorden per nummer)

Voorwoord5
I. Inleiding7
II. Kerk, WOI10
III. Loenhoutse geestelijken12
IV. Huffel, Oostereind, kasteel, armoede, economie, dorpsleven, kleding14
V. Verbrand Hof, Neerven, Tommelberg, Heibaard, Munt, Terbeek, Popendonk, Kapel, melkerij, verbeterende levensomstandigheden23
VI. De drij Zwaantjes, Baas Cammens, onderwijs, herberg 'De Keizer', Pastorij28

U kan het boek hier raadplegen in pdf-formaat.