Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Chr. Oostvogels (1938) (3)

Loenhout vroeger en heden

Uitgave van Chr. Oostvogels, 1938 Verleden jaar kwam een persoon ten mijnent die zegde een schrijver ontvangen te hebben van een zijner kinderen die een examen moest gaan afleggen en daartegen een opstel moest maken over een Geschiedenis zijner gemeente. Daarom schreef hij naar huis…

Lees meer

Boerenleven in de 19de eeuw

In zijn boek "Geschiedenis van Loenhout. Heden en verleden 1938" haalt Chr. Oostvogels (Loenhout, 21/4/1868 - Loenhout, 27/9/1948), herinneringen op aan zijn kinderjaren. Hij schetst er onder meer het dagelijks leven van de boeren. Rond 1850 gingen de inwoners nog gebukt onder grote armoede en…

Lees meer

Klederdracht in de 19de eeuw

In zijn boek "Geschiedenis van Loenhout. Heden en verleden 1938" haalt Chr. Oostvogels (Loenhout, 21/4/1868 - Loenhout, 27/9/1948) herinneringen op aan zijn kinderjaren. Hij beschrijft onder meer hoe de mensen gekleed gingen. Als kleermaker zal dit onderwerp hem trouwens goed gelegen hebben. In mijn jongste…

Lees meer