Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

In onze nieuwe versie van ons genealogisch bestand pre-1800 hebben we weer een aantal koppelingen toegevoegd en enige verbeteringen en aanvullingen aangebracht

In verband met door ons ingevulde datums vnl. voor de periode voor 1600 willen we erop wijzen dat een aantal akten waaruit deze datums geput werden een andere tijdrekening kunnen weergeven, zoals bvb. stijl van Luik. Het door ons gebruikte genealogieprogramma kan die toevoegingen niet omzetten, en omdat doorheen de verwerkte akten deze datums vaak wijzigen is het voor ons niet erg zinvol deze datums voortdurend naar de huidige tijdrekening om te zetten. De door ons vermelde datums kunnen dan ook verschillen met de huidige tijdrekening. Wanneer U deze datums voor uw persoonlijk werk gebruikt raden wij dan ook aan om in de gekoppelde akte te kijken welk stijl hier gebruikt werd en de datum eventueel aan te passen.

Intussen zijn we een heel stuk gevorderd met de bewerking van de leenboeken pre-1600 en zullen deze samenvattingen eind-april of begin-mei raadpleegbaar zijn. Deze leenboeken die teruggaan tot ca. 1450 zullen ons toelaten ons bestand aanzienlijk aan te vullen en waarschijnlijk zullen ook meerdere aanpassingen in de gezinssamenstellingen moeten geschieden. We raden dan ook aan dit ook voor uw gegevens op te volgen.