Nieuwe conscrit

Via een recent artikel in het tijdschrift De Spiegel nr. 247 van juni 2020, kwamen we op het spoor van een tot nog toe onbekende Loenhoutse soldaat in het leger van Napoleon, nl. Dominicus M. Van Dijck (°1788). Hij werd ingelijfd op 17 mei 1813 en op 30 november van hetzelfde jaar alweer uitgeschreven, nadat hij gewond was en gevangen genomen tijdens de slag van Leipzig, op 18 oktober.