Loenhoutse inwoners in externe archieven

In onze queeste om de bevolkingssamenstelling van Loenhout te reconstrueren, doen we soms beroep op archiefstukken die zich niet in het Oud Archief van Loenhout bevinden, maar bij andere archiefvormers, zoals bv. het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. We zochten naar een manier om deze bronvermeldingen op een uniforme en gestructureerde wijze te presenteren en stelden daarom een pagina op met verwijzingen naar externe archiefstukken, die elk een uniek intern referentienummer kregen. Vaak is ook een koppeling naar het originele archiefstuk (afbeelding) voorhanden. Zo kunnen we vanaf nu bij alle personen in het genealogisch bestand bronvermeldingen geven van niet-Loenhoutse archieven. U vindt dit nieuwe bestand hier.