Gevangenen

Maria Gorissen heeft een lijst opgesteld van uit Loenhout afkomstige personen die tijdens hun leven een tijdje in de gevangenis moesten doorbrengen. De lijst is initieel samengesteld op basis van de gevangenisregisters van Breda 1815-1940 maar het is best mogelijk dat de lijst later nog aangevuld zal worden met registers van andere gevangenissen. De zwaarst gestrafte in de lijst, is voorlopig Petrus Johannes Rombouts, die gedurende van 1873 tot 1879 zes jaren in de gevangenis zat voor verkrachting en doodsbedreigingen. De meest voorkomende misdrijven betreffen inbreuken op de jachtwet, smokkelen, openbare dronkenschap, diverse geweldplegingen en het te dicht benaderen van de grens tijdens WOI. Alle personen werden gekoppeld aan het genealogisch bestand van inwoners na 1800 en telkens vindt u ook een rechtstreekse koppeling naar de ingescande archiefstukken van de archiefvormer bhic.nl.