A.J. Van Aken (1938) (12)

Bevolking, geestelijk en wereldlijk gezag

De bevolkingsdichtheid van Loenhout, tijdens de middeleeuwen, was niet groot. In 1455 woonden er ongeveer 700 mensen of 104 gezinnen. In 1580 leefden er 1900 zielen (268 huisgezinnen). Haardentellingen gepubliceerd in Les démombrements de foyers en Brabant 'XIV°-XVI° siècle) par J. Cuvelier, archiviste général du…

Lees meer

Ellendige tijd

Na het bloeiende einde van de XV° en het begin der XVI° eeuw, volgt voor onze Kempense gemeenten een zeer ellendige tijd. Na de dood van Keizer Karel V wilde zijn opvolger Philips II veertien nieuwe bisdommen in de Nederlanden stichten. Dit zou zeer grote…

Lees meer

De pest - herleving

Een andere gesel kwam ook Loenhout teisteren. Tot overmaat van ongeluk doet, evenals in de omliggende dorpen, de pest haar intrede in onze gemeente. Om uitbreiding van deze besmettelijke ziekte te voorkomen, was het niet meer toegelaten vergaderingen of bruiloften te houden. Hoe het in…

Lees meer

Loenhout tijdens de 18de eeuw

Was de XVII° eeuw rampspoedig voor onze gewesten, de XVIII° was alleszins gunstiger, in elk geval veel rustiger. De 17 oktober 1734 deed Jonker Johannes Walchiers, Heer van Oostwinkel en ontvanger-generaal der Leden van Vlaanderen, zijn intrede als heer van Loenhout. Hij werd door de…

Lees meer

Tijdens de Franse Revolutie

Wat er elders gebeurde, waar de pastoors de eed van getrouwheid aan de Franse Republiek niet aflegden, gebeurde hier eveneens. Op 8 oktober 1797 werd de kerk gesloten en alle openbare erediensten verboden. De Eerwaarde Heer Jongelincx, pastoor, moest vluchten naar Holland. Dezelfde dag reeds…

Lees meer