Karel van Lotharingen (1712-1780) door Martin van Meytens

Loenhout tijdens de 18de eeuw

Was de XVII° eeuw rampspoedig voor onze gewesten, de XVIII° was alleszins gunstiger, in elk geval veel rustiger.

De 17 oktober 1734 deed Jonker Johannes Walchiers, Heer van Oostwinkel en ontvanger-generaal der Leden van Vlaanderen, zijn intrede als heer van Loenhout. Hij werd door de bevolking plechtig ingehuldigd, waarvan de onkosten door het Gemeentebestuur gedragen werden.

Tijdens de regering van Maria-Theresia kwamen echt rustige tijden. Karel van Lotharingen (Lorreinen), die in ons land als landvoogd der Oostenrijkse Keizerin heerste, trachtte alle middelen aan te wenden, om ons volk, na de voorgaande ongelukseeuw, opnieuw tot welstand te brengen. Vermindering van belastingen werd toegekend aan al degenen, die onbebouwde gronden zouden ontginnen en de gemeenten werden verplicht alle braakliggende gronden te verkopen.

Het is ook in deze tijd, dat de eerste aanplantingen van dennenbomen geschiedden.

De grote bossen van de Munt dagtekenen van die tijd.

De alleroudste huizen, die thans nog bestaan, werden in die tijd opgericht en hun bouwtrant getuigt vaak, dat er toen wel een zekere bloei bestaan heeft.

In 1789 brak de Brabantse Omwenteling uit. Alhoewel Hoogstraten en te Turnhout slag geleverd werd, werd er weinig geschreven over de gevolgen van die strijd, voor wat onze gemeente betrof.

Eindelijk kwam de Franse Revolutie met al haar miserie, want deze was zeer noodlottig voor onze parochie en gemeente. De heerlijkheden en kastelen werden door de Republiek aangeslagen, godsdienstoefeningen werden verboden, kerken werden gesloten.