Chronologisch

Een chronologisch overzicht van de geschiedenis van Loenhout van de prehistorie tot nu, o.b.v. het werk van A.J. Van Aken (1938)

Inleiding

In 1938 publiceerde Adriaan J. Van Aken (1880-1951), toenmalig schoolhoofd te Loenhout, bij uitgeverij De Vlijt een boekje met de titel "Geschiedenis van Loenhout". Hij schreef dit werk in opdracht van de kantonnale inspectie voor het Lager Onderwijs, in het kader van het nieuwe leerprogramma voor de…

Lees meer

Voorgeschiedenis der Kempen

De oudste archieven van Loenhout dagtekenen van 1277. Wil dat nu zeggen, dat er van onze gemeente niets gekend is uit vroegere eeuwen? Oudheidskundigen, die hun navorsingen steunen op vaste gronden beweren, dat er in veel vroegere tijden reeds min of meer beschaafde volkeren huisden…

Lees meer

Eerste geschiedenis van de streek

Omstreeks 600 jaar voor Christus, toen de Neolothiekers, men noemden ze Liguren, hier nog verbleven, vestigden zich in onze streek de Kelten, die uit het oosten kwamen. Ongeveer 300 jaar voor onze tijdrekening drongen Belgen, door de Germanen verdreven, in Taxandrië, de streek, die thans…

Lees meer

Oorsprong van Loenhout

Het schijnt dat Lonout (later Loenhout) zijn ontstaan te danken heeft aan twee onderscheidene nederzettingen of kolonisaties: de eerste op het Heilaer nabij het Heiken en Den Dijk; de tweede op het Sneppelaer, nu Sneppel genoemd. De Saalfranken zochten plaatsen op, gelegen tussen twee beken…

Lees meer

Naar meer beschaving

Er is weinig te zeggen over de eerste bewoners, die de bevolking der twee nederzettingen Heilaer en Sneppelaer vormden. We vinden wel terug waar de drie akkers, heiden, schotten en schansen geweest zijn, uit de plaatsnamen, die nu nog aan de streken en straten gegeven…

Lees meer