Interieur woning 1ste eeuw v.Chr., Archeosite Aubechies

Eerste geschiedenis van de streek

Omstreeks 600 jaar voor Christus, toen de Neolothiekers, men noemden ze Liguren, hier nog verbleven, vestigden zich in onze streek de Kelten, die uit het oosten kwamen. Ongeveer 300 jaar voor onze tijdrekening drongen Belgen, door de Germanen verdreven, in Taxandrië, de streek, die thans Kempen genoemd wordt.

De Belgen namen de godsdienst der vroegere Liguren over. Het was de tijd van waarzeggers en geesten, tijd van afgoderij onder de eredienst van de Druïden.

Alhoewel gans Vlaanderen en de monding van de Maas en Schelde bijna ontoegangbaar waren, verbleven hier toch mensen in de reeds genoemde paal- en meerhuisjes, immers de gepolijste pijlpunten en silexstenen, die men aan de Tommelberg en in andere omliggende plaatsen heeft gevonden, alsmede de bergplaats van bronzen wapens, die men in 1845 ontdekte in de Vlamingstraat op de grens met Hoogstraten, bewijzen ten volle, dat ook tijdens de eerste geschiedenis, mensen in Taxandrië verbleven. Men vond hier eveneens 20 bronzen bijlen en scherven van een Romeinse amfoor. Sommige hiervan zijn aangekocht voor 't Jubelparkmuseum te Brussel. Wat verder, op de Aerd, heeft men wapens opgegraven en potten ontdekt, die as en bewerkte silex of vuurstenen bevatten.

Een halve eeuw voor de geboorte van Christus werden de Oude Belgen overwonnen door de Romeinen. Deze brachten de eerste beschaving. Van de vijf eeuwen Romeinse Overheersing, is in onze streek zeer weinig overgebleven. Een der heirbanen, door de Romeinen aangelegd, was gelegen tussen Bavais en Utrecht. Hierover lopen de meningen der oudheidkundigen uiteen. Terwijl sommigen beweren, dat van heirbanen, gelegd op de moerassige grond van Taxandrië, geen spraak kan zijn, zeggen anderen dat genoemde heirbaan langs de Locht te Brecht en vervolgens langs de Tommelberg, de Hollandse straat en zo verder naar Utrecht was aangelegd.

In de derde eeuw na Christus werd de zeekust beter verzorgd en bleef de vlakte van Vlaanderen vrij van overstromingen.

Van dan af kwamen, langs het noorden, stammen van vreedzame volkeren in Taxandrië zich nederzetten. Het waren Frankische Saliërs of Saalfranken, die langzamerhand in gans het land binnendrongen en zich hier nederzetten.