Warandestraat (ca. 1900)

In 1938 publiceerde Adriaan J. Van Aken (1880-1951), toenmalig schoolhoofd te Loenhout, bij uitgeverij De Vlijt een boekje met de titel "Geschiedenis van Loenhout". Hij schreef dit werk in opdracht van de kantonnale inspectie voor het Lager Onderwijs, in het kader van het nieuwe leerprogramma voor de lagere scholen.

Bij het schrijven van dit werk, deed hij, luidens zijn voorwoord, inspiratie op bij voordrachten van dhr. Ernalsteen, dhr. Van Ostaeyen, en historicus en Dr. K. Peeters. De eerstgenoemde was archivaris te Antwerpen en auteur van boeken over o.m. Joannes Stadius en Joannes Custos. Van Aken raadpleegde ook de publicaties "Geschiedenis der parochiën van de dekenij Hoogstraten" door E.H. Goetschalckx, en "Gids voor Hoogstraten", van E.H. Lauwerys.

In de jaren '70 van de twinstigste eeuw vatte zijn zoon, Edmond Van Aken, het plan op om dit werk van zijn vader te actualiseren met nieuwe informatie, met name over de gebeurtenissen in Loenhout tijdens de tweede wereldoorlog. Daarnaast paste hij de spelling aan aan de nieuwe spellingsregels die toen golden. Deze herwerking werd echter nooit uitgegeven maar enkel als stencils in beperkte kring verspreid.

In dit onderdeel van de website publiceren we de zuiver chronologische hoofdstukken uit dit boekje. De meer thematische hoofdstukken, zoals bv. over Joannes Stadius of de Kapel van St. Quirinus, vindt u elders op de webstek verwerkt.