1971-1976 E.H. Leon Kerstens

  Terug naar overzicht

Leon Kerstens, onderpastoor van Loenhout van juli 1971 tot 1976. Hij was geboren te Essen op 29 mei 1931. Zijn priesterwijding vond plaats in Mechelen op 13 april 1958, waarna hij als onderpastoor aangesteld werd te Kalmthout. Deze functie vervulde hij tot in 1964, toen hij overgeplaatst werd naar Herentals, opnieuw als onderpastoor. Deze aanstelling duurde tot 1971, toen hij voor vijf jaar naar Loenhout kwam, opnieuw als onderpastoor. Op 15 augustus 1976 werd hij benoemd tot pastoor te Schoonbroek. Deze functie oefende hij uit tot zijn overlijden in Turnhout op 19 november 1992.