1778-1788 E.H. Andreas Jongelincx

  Terug naar overzicht

Andreas Jongelincx wordt op 7 maart 1778 te Loenhout onderpastoor en als Goswinus Delgado in 1788 Loenhout verlaat, zal hij hem opvolgen als pastoor, blijft hier tot aan zijn dood op 4 augustus 1805.

Zowel in zijn functie van onderpastoor als in de functie van pastoor heeft hij enorm veel betekend voor Loenhout. De moeilijkheden onder keizer Jozef II heeft hij te Loenhout meegemaakt. Deze keizer wilde weten wat iedere pastoor en iedere onderpastoor verdiende - iets wat wij nu nog niet weten. Hij wilde weten wat elk klooster bezat, welke eigendommen, welke inkomsten, welke aalmoezen, enz. enz. Zo liggen er nu nog stapels papieren te Brussel van al de verschillende parochies en al de verschillende kloosters. Ook over de Loenhoutse pastorij zijn de papieren bewaard. Het blijft de moeite dit nog eens na te zien.

Hij wordt pastoor te Loenhout in december 1788 en blijft op zijn post tijdens de Franse Revolutie, al moest hij dan een paar jaar verborgen leven in een schuur op het Popendonk. Hij heeft de bezetting van 1794-1795 meegemaakt, de opeising van onze jongens voor de Franse legers, de sluiting der kerken, de openbare verkoop van de pastorij... en hij is gebleven.