1671-1675 E.H. Ludovicus de Fraeije

  Terug naar overzicht

Terwijl Bernardus van Aldenhoven pastoor was ontving hij het bericht dat Ludovicus de Fraey hem als onderpastoor zou opvolgen. Deze bleef hier tot 1675.

Ludovicus de Fraije werd geboren in 1632, geprofest in 1653. In 1657 werd hij tot priester gewijd.

Hij overleed op 19 januari 1706.

Inschrijving in de Catalogi Religiosorum van de abdij (archief nr. 252). Leeftijd, geloften, priesterwijding, overlijden