Luchtfoto kerk, ca. 1970

1868-1893 E.H. Frans Jacobs

  Terug naar overzicht

Hij is geboren te Mol op 9 juli 1821 als zoon van Josephus Jacobs, zadelmaker en Maria Van Hout. Zijn priesterwijding vond plaats op 20 september 1845.

E.H. Jacobs was eerst onderpastoor in Booischot (aanstelling 22 september 1845) en later in de St. Augustinusparochie te Antwerpen (aanstelling 3 februari 1860).

Op 25 september 1868 werd hij pastoor te Loenhout. Daar overleed hij op 23 juli 1893. Zijn grafzerk in de kerk draagt als eerste een Nederlands opschrift:

Ter gedachtenis van den Z.E. Heer Franciscus Jacobs
Pastoor te Loenhout
Geboren te Moll op 9 juli 1821
Overleden alhier op 23 juli 1893
R.I.P.

E.H. Frans Jacobs, bidprentje
E.H. Frans Jacobs, bidprentje