Mathias Van Aken (38)

Aanvullingen (onder-)pastoors en heren van Loenhout

In de abdij van Westmalle konden wij het archief van de Sint-Bernardsabdij inkijken. Daarin bevinden zich meerdere "Catalogi Religiosorum" (archiefnummers 252 tot 260), lijsten van kloosterlingen van de Sint-Bernardsabdij, die eeuwenlang het patronaatsrecht uitoefende op de kerk van Loenhout. In deze lijsten vonden we alle…

Lees verder...

Loenhoutse schoolmeesters in de 18de eeuw

Op 29 maart 1737 werd Adrianus Petrus Maesmans aangesteld als schoolmeester en organist te Loenhout. Willem Aerts, zijn opvolger, werd in 1755 op dezelfde voorwaarden aangenomen. Het arbeidsreglement van beide heren, bevindt zich in het Oud Archief van Loenhout, onder het nummer 7, "Resolutieboeken 1691-1759".

Lees verder...

Nieuwe informatie Alumni Lovanienses

Reeds enkele jaren onderhouden wij een pagina met gegevens van Loenhoutse studenten die gestudeerd hebben aan de oude universiteit van Leuven (1425-1797). Onlangs ontdekten we een interessante thesis omtrent dit onderwerp, geschreven aan de UGent, namelijk: Een onderzoek naar de relatie platteland-universiteit in de nieuwe…

Lees verder...

Tiendenschuur van Loenhout

Op 17 december 2022 hadden de beheerders van deze website de eer en het genoegen om te mogen spreken op de plechtige inhuldiging van de gerenoveerde Tiendenschuur te Loenhout. Het nieuwe gebouw zal voortaan de Heemkundige Kring Wesalia II huisvesten, alsook de parochiale administratie en…

Lees verder...

Loenhoutse Trappist

Tijdens de verwerking van bidprentjes van de heemkundige kring Wesalia in het genealogisch bestand post-1800, ontdekten we alweer een Loenhoutse religieuze, namelijk broeder Franciscus Vergauwen (°30/7/1887), in de wereld Adrianus Matthias Vergauwen. Hij trad in bij de Trappisten in 1909, maakte zich tijdens de eerste…

Lees verder...