N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 1562 - Erfg. Michiel Van Staeyen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1563 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: stuk land groot 143 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1567/1-2 - priester Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en groes groot 361 R
 • Ligging: Sneppelakker (O) de straat (Z) de straat

N° 1608/1-2-3-4 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 728 1/3 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) de straat en Willem Laureys Aernouts (O) de beek

N° 1608/5 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: land groot 43 1/4 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1612 - Sint Michiel

 • Beschrijving goed: land groot 179 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1613 - wed. Jacob Van de Cloot

 • Beschrijving goed: land groot 124 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1620 - klooster Sint Michiel

 • Beschrijving goed: hofstede of hoeve, land en groes groot 231 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) erfg. Denijs Van Dijck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1647 - Klooster van Sint Michiel

 • Beschrijving goed: een weide groot 72 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1648 - klooster Sint Michiel

 • Beschrijving goed: grasdries groot 85 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) zijzelf (O) de beek (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1650 - Erfg. Nijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: bos en heide groot 92 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1651 - Erfg. Nijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: heide en bos groot 70 R
 • Ligging: Sneppelakker

N° 1653/1-2 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een akker groot 141 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) erfg. Denijs Van Dijck (O) de straat (Z) hijzelf en Cornelis Lenaert Goris (W) de Jezuïeten ea

N° 1653/3 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: stuk in akker N° 1653/1-2 groot 143 3/4 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) de Jezuïeten

N° 1654 - Jan Goris Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: land en groes hofstede geweest groot 74 R
 • Ligging: Sneppelakker (N) hijzelf voorgaand stuk (O) de straat (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Cornelis Lenaert Goris

N° 1731 - Erfg. Denijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: stuk land naast N° 1733-1734
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) de straat (W) de beek

N° 1732 - Erfg. Denijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: een boske groot 20 R bij gissing, moet wel 3x zo zijn
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) het beekje

N° 1733-1734 - Erfg. Denijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: een boske naast N° 1732 groot 20 R bij gissen, moet wel 3x zo zijn
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1735 - Erfg. Denijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: een weide naast N° 1736 groot 95 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf voorgaande (O) erfg. Jan Stoopen (Z) erfg. Jan Stoopen (W) zijzelf voorgaande

N° 1736 - Erfg. Denijs Van Dijck

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 126 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) erfg. Jan Stoopen (Z) de straat (W) zijzelf

N° 1737 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: weide en land naast N° 1735 groot 120 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf en not. Van Dijck (O) erfg. Aert Quirijnen (Z) de straat (W) zijzelf

N° 1739 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: een weide groot 138 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Aert Quirijnen (O) heer van Elsacker (Z) de straat (W) erfg. Aert Quirijnen

N° 1742 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie tegen de stede van Jan Meeusen N° 1743
 • Ligging: Sneppel

N° 1743 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 260 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) het straatje (Z) het straatje (W) Peeter De Bruyn

N° 1745 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een weide ernaast groot 93 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaand stuk (O) hijzelf (Z) de straat (W) Jan Jan Meeusen

N° 1746 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land naast N° 1782 groot 95 1/3 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Goris Aertsen (O) heer Van Elsacker (Z) de straat (W) hijzelf

N° 1751 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: stuk naast N° 1750 in akker "'t Ruynkens" groot 65 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Jan Meeusen (O) Adriaan Deckers (Z) de heer van Loenhout (W) de heer van Loenhout

N° 1752 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide in "de Deundels" groot 159 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en Adriaan Deckers (O) heer van Loenhout (Z) Peeter De Bruyn (W) heer Van Elsacker

N° 1753/1 - Jan Jan Meeusen en Adriaan Deckers ieder de helft

 • Beschrijving goed: een akker groot 100 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Adriaan Deckers (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) Jan Meeusen (W) heer Van Elsacker

N° 1753/2 (?) - Jan Jan Meeusen en Adriaan Deckers samen

 • Beschrijving goed: een stuk in akker N° 1753/1 groot 121 R
 • Ligging: Sneppel (N) Adriaan Deckers (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) Jan Jan Meeusen (W) heer Van Elsacker

N° 1754/1 - Frans Van Elsacker

 • Beschrijving goed: groot 90 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) not. Van Dijck (O) Jan Jan Meeusen en Adriaan Deckers (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1756-1757 - Erfg. Jan Stoopen en erfg. Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: groot 125 1/4 R
 • Ligging: Sneppel

N° 1761 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: weide gelegen bij N° 1737 groot 87 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) not. Van Dijck (Z) erfg. Denijs Van Dijck (W) erfg. Vierling

N° 1762 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: land groot 47 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf voorgaand (O) zijzelf voorgaand stuk en erfg. Jan Stoopen (Z) Dionijs Van Dijck (W) heer van Loenhout

N° 1766 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een weide groot 319 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) notaris Van Dijck en erfg. Jan Stoopen (Z) zijzelf (W) heer van Loenhout

N° 1768 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en weide groot 146 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) het straatje (Z) erfg. Jan Stoopen (W) erfg. Vierling

N° 1769 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: een stuk land bij N° 1770 groot 230 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Frans Van Elsacker en Jan Adriaan Peeters en de wed. Jan Cornelis Ooms (Z) de erfg. Jan Stoopen (W) het straatje

N° 1770 - heer Van Elsacker

 • Beschrijving goed: stuk land en dries in stede N° 1771 groot 177 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) hijzelf en Jan Adriaan Peeters (W) notaris Jan Baptist Van Dijck

N° 1771 - Frans Van Elsacker

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 311 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Adriaan Deckers (Z) Jan Adriaan Peeters en zijn volgend stuk

N° 1772/2 - Adriaan Deckers

 • Beschrijving goed: stuk land en dries hofstede geweest groot 458 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de straat (Z) de wed. Jan Cornelis Ooms (W) heer Van Elsacker heer Van Elsacker heeft hierin een vierde deel

N° 1780/1-2 - Adriaan Deckers

 • Beschrijving goed: zijn stedeken groot 131 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de wed. Jan Cornelis Ooms (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1781/1 - Adriaan Deckers

 • Beschrijving goed: een perceel op "'t Ruynkens" groot 258 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Peeters (O) hijzelf ea (Z) hijzelf ea (W) heer Van Elsacker

N° 1781/2-3 - Adriaan Deckers

 • Beschrijving goed: 2 stukken land groot 325 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Adriaan Peeters (O) hijzelf (Z) Cornelis Lenaert Goris en Jan Goris Aertsen (W) hijzelf

N° 1781/4 - Adriaan Deckers

 • Beschrijving goed: land op "'t Ruynkens" groot 203 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) het straatje (Z) het straatje (W) hijzelf

N° 1782 - Frans Van Elsacker

 • Beschrijving goed: land en akker op "'t Ruynkens" groot 81 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer van Loenhout (O) Adriaan Deckers (Z) de straat (W) de heer van Loenhout

N° 1783-1784 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie
 • Ligging: Sneppel

N° 1785/1-2 - Laureys Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: een stuk in zijn hofstede groot 211 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de straat (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1785/3-4-5 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries aan elkaar gelegen groot 1154 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de straat (Z) Jan Meeusen (W) hijzelf

N° 1790 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: weide groot geen maat opgegeven
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (Z) hijzelf (W) heer van Loenhout

N° 1805 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 403 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (O) de straat (Z) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (W) hijzelf

N° 1807 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land groot 62 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaand stuk (O) de straat (Z) Cornelis Lenaert Goris (W) Cornelis Lenaert Goris

N° 1892 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een stuk land naast N° 1901/3 en 1893 groot 267 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) heer Van Elsacker (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1894 - Adriaan Peeter Rombouts (in 1700 Jan Laureys Van Gorp)

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 221 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) hijzelf en heer van Loenhout (Z) hijzelf

N° 1895 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een akker bij N° 1897-1898 groot 217 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (W) hijzelf

N° 1896 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide groot 190 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) heer van Loenhout

N° 1897-1898 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een akker groot 269 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) erfg. Vierling (W) de heer van Loenhout en Frans Van de Cloot en Wouter Cornelis Ooms

N° 1899 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een bos bij N° 1900 groot 257 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Adriaan Peeter Rombouts (O) Adriaan Peeter Rombouts (Z) zijzelf, de wed. Jan Ooms en Frans Van de Cloot (W) Wouter Cornelis Ooms

N° 1901/1-2 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een stuk land bij N° 1895 groot 449 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) heer Van Elsacker en hijzelf (Z) hijzelf en de erfg. Vierling (W) hijzelf en de erfg. Vierling

N° 1901/3 en 1893 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: twee stukken land aaneen gelegen groot 380 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) heer Van Elsacker (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1902 - Adriaan Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: een akker groot 220 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaand (O) erfg. Vierling en wed. Jacob Van de Cloot (Z) erfg. Vierling (W) hijzelf voorgaand

N° 1912 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een mastbos gelegen bij N° 1913
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) Lambrecht Claessen en consorten (Z) zijzelf (W) erfg. Vierling

N° 1913 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een nieuw eikelbos
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf en Lambrecht Claessen en consorten (Z) zijzelf (W) erfg. Vierling en Cornelis L. Goris

N° 1920 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: deel van akker N° 1921 groot 189 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) erfg. Antoon Jan Aertsen (W) erfg. Antoon Jan Aertsen

N° 1921 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een deel in een akker bij N° 1919 groot 194 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1922 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een stuk in akker N° 1923/2-3
 • Ligging: Sneppel (N) Theodoor Vinck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) Theodoor Vinck

N° 1923/1 - Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed: hofstedeken land en dries groot 53 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Laureys Bartholomeeusen (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de straat

N° 1923/2-3 - Theodoor Vinck

 • Beschrijving goed: een stuk land en dries daaraan in hofstede N° 1923/1 groot 148 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) N° 1923/1 (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) de straat (W) de straat

N° 1924 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen bij koop van Jan Venix

 • Beschrijving goed: een akkerken groot 136 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) Theodoor Vinck (W) hijzelf

N° 1925 - Laureys Hendrik Bartholomeeusen

 • Beschrijving goed: land groot 128 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (O) hijzelf (Z) Theodoor Vinck (W) de straat of 's heeren plantagie

N° 1926 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat

N° 1927 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat

N° 1928 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat

N° 1929 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat

N° 1930 - Jan Jan Meeusen

 • Beschrijving goed: een weide groot 89 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Vierling (Z) s heeren plantagie of de straat (W) s heeren plantagie of de straat

N° 1931 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een weide gelegen bij N° 1933/1-2 groot 220 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) Jan Meeusen

N° 1932 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een weide gelegen bij N° 1933/3 groot 227 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) N° 1933/3 (O) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (Z) Laureys Hendrik Bartholomeeusen (W) de straat

N° 1933/1-2 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 282 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf en Jan Meeusen (W) de straat

N° 1933/3 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een akker met bosken gelegen bij N° 1931 groot 607 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1934 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: stuk land aan N° 1935/2 groot 49 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) zijzelf en Cornelis Lenaert Goris (W) zijzelf

N° 1935/1 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: land op "het Ast" groot 73 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1935/2 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: land op "het Ast" bij N° 1935/1 groot 187 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1936/1 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een bos op "het Ast" groot 155 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1936/2 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een deel van bos op "het Ast" naast N° 1936/1 groot 44 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1936/3 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: een perceeltje hout of bos naast N° 1936/2 groot 25 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) d' Ast (Z) d' Ast (W) zijzelf

N° 1936/4-5-6-7-8-9 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: stuk land op "het Ast" groot 694 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms en Wouter Cornelis Ooms (O) Zijzelf (Z) Zijzelf (W) de straat

N° 1937 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: land op "het Ast" groot 141 R
 • Ligging: Sneppel (N) wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms (O) erfg. Vierling (Z) erfg. Vierling (W) wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

N° 1938/1 - wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: land groot 590 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Frans Van de Cloot (O) erfg. Vierling en Wouter Cornelis Ooms (Z) erfg. Vierling en Wouter Cornelis Ooms (W) zijzelf

N° 1938/2 - wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: stuk land op "het Ast" groot 115 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) hun hofstede (O) zijzelf en Wouter Cornelis Ooms (Z) erfg. Vierling (W) de straat

N° 1939 - Frans Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een stuk land op "het Ast" groot 477 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Wouter Cornelis Ooms (O) erfg. Vierling en Adriaan Peeter Rombouts (Z) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms (W) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

N° 1940 - Wouter Cornelis Ooms samen

 • Beschrijving goed: een stuk land op "het Ast" groot 477 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Wouter Cornelis Ooms (O) erfg. Vierling en Adriaan Peeter Rombouts (Z) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms (W) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

N° 1941 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: een weide groot 115 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Frans Van de Cloot (O) Adriaan Rombouts (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1942 - Frans Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een weide naast N° 1941 groot 134 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de wed. Jan Cornelis Ooms (O) de heer van Loenhout (Z) Wouter Cornelis Ooms (W) Wouter Cornelis Ooms

N° 1943 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een akker genaamd "den Drijhoek akker" groot 260 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf, zijn plantagie of de straat (O) Adriaan Rombouts (Z) Frans Van de Cloot (W) de wed. Jan Cornelis Ooms

N° 1944 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie in de Katerstraat
 • Ligging: Sneppel

N° 1944 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie in de Caterstraet
 • Ligging: Sneppel

N° 1945 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie in de Katerstraat
 • Ligging: Sneppel

N° 1945 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie in de Caterstraet
 • Ligging: Sneppel

N° 1946 - wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: een akker genaamd "het even block" groot 152 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat of 's heeren plantagie (O) de heer (Z) Frans Van de Cloot (W) Wouter Cornelis Ooms

N° 1947 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn plantagie in de Katerstraat bij de hofstede van Wouter Cornelis Ooms
 • Ligging: Sneppel

N° 1948 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 123 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms, Frans Van de Cloot en hijzelf (Z) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms, Frans Van de Cloot en hijzelf (W) Frans Van de Cloot

N° 1949 - wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 510 R
 • Ligging: Sneppel (N) Frans Van de Cloot (O) Wouter Cornelis Ooms, Frans Van de Cloot en zijzelf (Z) zijzelf (W) de straat

N° 1950 - Frans Van de Cloot

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 278 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Wouter Cornelis Ooms (Z) de wed. en erfg. Jan Cornelis Ooms (W) de straat

N° 1953 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: deel in de "driehoek akker" groot 85 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de straat (Z) Jan Goossens en Sebastiaan Bartholomeeusen (W) Jan Venix

N° 1954/1-2 - Jan Goossens

 • Beschrijving goed: Deel in de "driehoek akker" groot 153 R
 • Ligging: Sneppel (N) Wouter Cornelis Ooms (O) de straat (Z) Jan Stoopen erfg. (W) Jan Venix

N° 1955 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: "de hoekakker" groot 136 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Goossens en Sebastiaan Bartholomeeusen (O) de straat (Z) de straat (W) Jan Venix

N° 1956 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: een bos naast N° 1961/2 groot 133 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Jan Stoopen (Z) Jan Stoopen (W) hijzelf

N° 1957 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: een akker naast "Landmeters bos" groot 408 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Wouter Cornelis Ooms, Jan Goossens en Sebastiaan Bartholomeeusen (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1959 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: stuk erve genaamd "Landmeters bos" groot 296 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) het straatje (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) Jan Adriaan Peeters

N° 1960/1 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: stuk erve daarbij land en dries
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) erfg. Jan Stoopen (W) hijzelf

N° 1960/2 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: stuk erve daarbij land en dries
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) erfg. Jan Stoopen (W) hijzelf

N° 1961/1 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 188 2/3 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf en Jan Venix (O) zijzelf volgend stuk (Z) de straat (W) de heer van Loenhout

N° 1961/2 - Erfg. Jan Stoopen

 • Beschrijving goed: weide gelegen in hofstede N° 1961/1 groot 203 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf voorgaande weide en Jan Venix (O) de straat (Z) de straat (W) zijzelf voorgaande weide en Jan Venix

N° 1962/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: inslag daarbij zijn hofstede groot 30 2/3 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Jan Stoopen (O) de straat (Z) de straat (W) hijzelf

N° 1962/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 115 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Venix (O) erfg. Jan Stoopen en hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf

N° 1962/3 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land en dries in de hofstede N° 1962/2 groot 127 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Venix (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf

N° 1962/4 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: stuk land en dries naast N° 1962/3 groot 272 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Venix (O) hijzelf en Jan Venix (Z) de straat (W) de beek

N° 1963 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 273 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en Jan Adriaan Peeters (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) de beek

N° 1964 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: land en weide bij N° 1963 groot 166 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter Vergouwen wees of Jan Goossens Trouwen baes haeren man (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de beek

N° 1965 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: stuk land en dries aan N° 1964 groot 246 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Jan Adriaan Peeters (O) Jan Adriaan Peeters (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1966 - Jan Adriaan Peeters

 • Beschrijving goed: akker, land en groese naast N° 1967/1-2 groot 198 R
 • Ligging: Sneppel (N) voorgaand stuk (O) Jan Venix (Z) Jan Venix (W) Jan Venix

N° 1967/1-2 - Jan Adriaan Peeters

 • Beschrijving goed: een weide achter N° 1968-1969-1970 groot 247- 1/3 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en straatje (O) Jan Venix (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1968-1969-1970 - Jan Adriaan Peeters en Jan Goossens samen

 • Beschrijving goed: een hofstede land en dries en weide groot 266 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) Jan Adriaan Peeters (Z) Jan Venix (W) het beekje

N° 1971 - kinderen Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: erve genaamd "de schueracker" groot 178 R
 • Ligging: Sneppel (N) het straatje (O) het straatje (Z) het straatje (W) de beek

N° 2053/1-2 en 2052 - Erfg. Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 249 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) de straat (W) de straat

N° 2054 - Erfg. Aert Quirijnen

 • Beschrijving goed: land en groes daarnaast "daer staet een cleyn huysken op" groot 291 R
 • Ligging: Sneppel (N) not. Van Dijck (O) Jan Goossens (Z) de straat (W) zijzelf

N° 2055 - Jan Goossens of Peeter Vergouwen wees

 • Beschrijving goed: land en groese groot 405 R
 • Ligging: Sneppel (N) notaris Van Dijck (O) notaris Van Dijck en de wed. Cornelis Peeter Rombouts (Z) de straat (W) de kinderen Aert Quirijnen

N° 2056 - wed. en erfg. Cornelis Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: bij koop van de erfg. Joos Adriaenssen, een stuk land "daer een nieuw huys op geset is" groot 200 R
 • Ligging: Sneppel (N) not. Van Dijck (O) Peeter Vergouwen wees (Z) de straat (W) weeskind Peeter Vergouwen

N° 2057 - meester Jan Baptist Van Dijck notaris te Antwerpen

 • Beschrijving goed: een mastbos
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) Jan Adriaan Peeters en Peeter Vergouwen wees (Z) de wed. Cornelis Peeter Rombouts (W) id.

N° 2061 - wed. Cornelis Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: opgebroken heide bij koop van de erfg. Joos Adriaenssen
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter Vergouwen wees (O) den Heesterman (Z) Lambrecht Claessen (W) not. J.B. Van Dijck

N° 2063 - Peeter Vergouwen wees of Jan Goossens Trouwenbaes

 • Beschrijving goed: akker ernaast groot 182 R
 • Ligging: Sneppel (N) Lambrecht Van Staeyen (O) Wouter Cornelis Ooms (Z) de straat (W) Cornelis Peeter Rombouts

N° 2064 - Wouter Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: stuk land en weide hofstede geweest van Naes Janssen groot 525 R
 • Ligging: Sneppel (N) den Heesterman (O) den Heesterman en Frans Van de Cloot (Z) de straat, Lambrecht Claessen en Peeter Vergouwen wees

N° 2065 - Frans Van de Cloot

 • Beschrijving goed: een weide tegen "den Heesterman" groot bij gissing 66 R
 • Ligging: Sneppel (N) den Heesterman (O) den Heesterman (Z) de straat (W) Wouter Cornelis Ooms

N° 2067 - Erfg. Jan Stoopen modo Adriaan Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: een akker in "de Heesterman" groot bij gissing van ouds op 10 R geschat, maar moet wel 16 maal zo zijn.
 • Ligging: Sneppel (N) ook hijzelf (O) frans Van de Cloot en Jan Goossens (Z) de straat (W) Frans Van de Cloot en Peeter Vergouwen wees en hijzelf

N° 2068/1-2 - Frans Van de Cloot en Jan Goossens samen

 • Beschrijving goed: een stuk land groot 195 3/4 R (moet wel 2 maal zo zijn)
 • Ligging: Sneppel (N) de heer (O) Adriaan Willemsen (Z) de straat (W) Adriaan Willemsen

N° 2069/1 - Adriaan Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: een akker daarnaast "daer hij zijn huys op gebouwd heeft" groot 428 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer van Loenhout (O) hijzelf (Z) de straat (W) hijzelf en Jan Goossens

N° 2069/2 - Adriaan Willem Quirijnen

 • Beschrijving goed: een stuk in de hofstede N° 2069/1 groot 125 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer (O) hijzelf (Z) de straat (W) Frans Van de Cloot en Jan Goossens

N° 2070/1-2 - Adriaan Willemsen bij koop van erfg. Joos Adriaenssen

 • Beschrijving goed: een hofstedeken geweest groot 236 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) Adriaan Peeter Rombouts (O) Adriaan Rombouts (Z) de straat (W) hijzelf

N° 2071 - Adriaan Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide naast "drijhoeckweyde" groot 97 R (moet wel tweemaal zo groot zijn als op 't meetboek blijkt)
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf voorgaande (O) hijzelf (Z) de straat (W) Adriaan Quirijn Willemsen

N° 2072 - Adriaan Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide genaamd "drijhoeckweyde" groot 146 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer van Loenhout (O) de heer van Loenhout (Z) de straat (W) hijzelf volgende

N° 2073 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een stuk heide en bos aan de hofstede
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) hijzelf (Z) Adriaan Rombouts (W) hijzelf

N° 2074/1-2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn hofstede in de Katerstraat land en dries aan elkaar gelegen groot 531 R
 • Ligging: Sneppel (N) het loopken of de stadreyt (O) hijzelf (Z) de Katerstraat (W) hijzelf en Adriaan Rombouts

N° 2088 - Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: deel van een bos in de Katerstraat groot 187 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de wed. en kinderen Jan Aernout Van Tichelen of de stadreyt (O) de heer van Loenhout (Z) Adriaan Willemsen (W) de heer