N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 358 t/m 411 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: 53 percelen (398-399: perceel neffens de nieuwe dreve daer huys ende hof placht te staan van de neerhoeve) groot 15.228 R = ruim 51 ha
 • Ligging: De Donk

N° 717 - kinderen Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: hofstede
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) Mathijs Cornelis Ooms (O) Mathijs Cornelis Ooms (Z) de straat (W) de straat

N° 720 - Mathijs Cornelis Ooms bij coop van de erfg. Peeter Verheyden

 • Beschrijving goed: hofstede groot 199 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) hijzelf en de kinderen Lambrecht Janssen (O) Cornelis Adriaan Vermeiren (Z) erfg. Peeter Rombouts (W) de straat

Personen:

N° 722 - Heer Van Elsacker en de wed. Peeter Godrie

 • Beschrijving goed: 1/3 deel hofstede land en dries groot 232 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) de straat (Z) Peeter Van Gastel (W) Cornelis Lambrecht Janssen

N° 723 - Heer Van Elsacker en de wed. Peeter Godrie

 • Beschrijving goed: 1/3 deel hofstede land en dries groot 232 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) de straat (O) de straat (Z) Peeter Van Gastel (W) Cornelis Lambrecht Janssen

N° 724 - Cornelis Lambrecht Janssen

 • Beschrijving goed: land en weide hofstede geweest groot 289 R
 • Ligging: De Donk en Neerven (N) erfg. Peeter Godrie (O) Peeter Van Gastel (Z) Peeter Van Gastel (W) de straat

N° 749 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: "Verbrand hof" groot 155 R
 • Ligging: De Donk en Neerven

N° 759 - Peeter Van de Mierop

 • Beschrijving goed: hofstede op de Donk groot 113 R
 • Ligging: De Donk (N) de straat (O) de straat (Z) hijzelf (W) de erfg. Hendrik Vorsselmans

N° 989/1 - Erfg. meester Hendrik Vorsselmans

 • Beschrijving goed: hofstede groot 306 1/4 R
 • Ligging: De Donk (N) de straat (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) de heer van Loenhout

N° 989/2 - Erfg. mr. Hendrik Vorsselmans

 • Beschrijving goed: land groot 308 R
 • Ligging: De Donk (N) de straat (O) Peeter Van de Mierop (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 989/3 - Erfg. mr. Hendrik Vorsselmans

 • Beschrijving goed: weide groot 276 3/4 R
 • Ligging: De Donk

N° 998/1-2 - Erfg. Hendrik Vorsselmans

 • Beschrijving goed: stuk erve hofstede geweest groot 479 1/2 R
 • Ligging: De Donk (N) de straat (NO) (O) Peeter Van de Mierop (ZO) (Z) Michiel Goossens (ZW) (W) de heer van Loenhout