Voorwaardeboeken (extracten), nr. 999 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 999, extract 1, 12-12-1731

Huybrecht Jan Van Looveren als voogd van de nagelaten dochter van wijlen Willem Peeter Vermeiren verkocht een stede met huis en schuur, hof en dries en land, groot samen 8 L in het gehucht van Sneppel, een weide de biesweyde 4 L, land bij de Tongelberg 6 L, land het fluyters 5 L, belast met 700 gl kapitaal wisselgeld aan E.H. Petrus Van Elsacker, pastoor van Sint Willibrord te Antwerpen, die op de 2° zitdag, 5-12-1731 de koper was voor 150 gl. Borg = Matheus Van Gilse. Actum 12-12-1731 (Fig. kaart n° 1567)

Bekijk kaart

Personen:

| 999-001 |

Bundel 999, extract 2, 18-6-1732

De schout van Loenhout n. officii zal verkopen de huysinge, steenen van de schouw ende backhoven ende enige boomkens staende op de verlaten stede van Adriaan Keisen alhier tot Sneppel... sijnde de huysinge bestaende in hout, strooy. Koper: Wouter Aert Quirijnen van Merksem voor 40 gl. Borg = Jan Aert Quirijnen. Actum 18-6-1732

Personen:

| 999-002 |

Bundel 999, extract 3, 2-3-1733

Vanwege de paters Jezuïeten te Antwerpen zal men verhuren een stede in de Beirestraat, toebehorend aan Lambrecht Jan Rombouts, en uit kracht van evictie toegewezen aan de Jezuïeten. Verhuurd aan procureur Gerardi voor 25 gl. Actum 2-3-1733 (Fig. kaart n° 1707 en 1708)

Bekijk kaart

Personen:

| 999-003 |