Voorwaardeboeken (extracten), nr. 987 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 987, extract 1, 5-9-1714

De kinderen Jan Aertsen verhuurden een stede met huis en hof, dries en land op de Heibaard groot 1 B, voor een termijn van 6 jaar aan Antoon Bresseleers voor 24 gl Actum 5-9-1714

Personen:

| 987-001 |

Bundel 987, extract 2, 19-11-1713

Huybrecht Matthijs Goossens en Jan Aert Quirijnen, voogden der weeskinderen Adriaan Aernout Van Ostaeyen, verkochten een stede met huis en hof, dries en land, weiden en heiden op Sneppel groot 9 L, O Jacobus Meyvis, Z Willem Vermeiren, land het heyke 4 L, O en N de straat, Z secretaris Van Beeck, W Corneel Jan Wiercx, land 1 1/2 L, W en N de straat, land in de stede van Willem Vermeiren 1 gemet, O de straat, Z en W Willem Vermeiren, land in de Mosvoorden 1 gemet, nog land in de Mosvoorden 5 L, twee weiden in de Brielen 3 1/2 L, een beemd 2 L, schaarbos in de Beirestraat 1 L, heide in 't Hoendermoer groot 2 B, enz... Verkocht aan Merten Laureyssen X Cathelijn Antoon Wiercx. Actum 19-11-1713

| 987-002 |

Bundel 987, extract 3, 17-2-1716

De erfg. Melsen Meeusen: Jan Cornelis Huyben en Peeter Wouter Ooms, voogden van Antoon Geert Van Aken, moeder was Margriet Hendrik Verboven, de voogden der kinderen Aert Jan Schrauwen, moeder was Cornelia Jan Goossens, Marie Jan Goossens X Lenaert Michielsen, Catharina Jan Goossens X Cornelis Gijsbrechts, verkochten aan Matthijs Jan Goossens hun helft van een huis, een deel vn de schuur gelegen op de Tongelberg O-Z-N en W het klooster van Sint Michiel. Actum 17-2-1716 (Fig. kaart n° 1620)

Bekijk kaart

Personen:

| 987-003 |

Bundel 987, extract 4, 20-3-1715

De wed. Jan Adriaan Weerts, Cornelis Jacob Peeter Jans als voogd en Willem Vermeiren als toez. voogd van het weeskind Jan Adriaan Weerts, verhuren een stede met huis en schuur, hof en dries, met land en weiden erbij op Popendonk, land de Hesschotweyde groot 1/2 B, verhuurd voor een termijn van 6 jaar aan Bertel Adriaan Bartholomeeusen voor de prijs van 21 gl en 6 hogen Actum 20-3-1715 present schout Herry (Fig. kaart n° 1318)

Bekijk kaart

Personen:

| 987-004 |

Bundel 987, extract 5, 20-7-1715,

Dezelfden als in vorige akte verpachten koren te velde: koren op de Tolberg en op Thijssen weyde 5 L, Willem Vermeiren zet in op 43 gl en 6 hogen, Jan Clerckx nog 1 hoge is de koper gebleven voor 46-10 zoals in de marge staat. Actum 20-7-1715, (Fig. kaart n° 13-18)

Bekijk kaart

Personen:

| 987-005 |

Bundel 987, extract 6, 27-1-1716

Cornelis Cornelis Aernouts verkocht aan zijn zwager Jan Clerckx de helft van een stede met huis, landen en weiden op Popendonk, verkregen door de dood en successie van Paschijntien Cornelis Crock zijn moeder, deze helft onder land en groese groot 2 L, O Jan Frans Van Elsacker, en Cornelis Lambrecht Broomans, Z de straat, W Peeter Cornelis Aernouts, de helft van een perceel land genaamd den inslag groot 1 gemet, O de vrunte, Z en W Geert Van Dijck, voor de som van 265 gl. Actum 27-1-1716

Personen:

| 987-006 |

Bundel 987, extract 7, 10-2-1716

Jan Antoon Reyns voor zichzelf en voor zijn zuster Marie Antoon Reyns, en ook als voogd van het nagelaten kind van Cornelia Antoon Reyns, vader is Dierck Verhoeven, verhuurt een stede met huis en hof, dries en land, op Popendonk groot 6 a 7 L, Dierck Verhoeven gebruikt die al enkele jaren in huur, verhuurd voor 4 jaar aan Jan Antoon Reyns voor de prijs van 12 gl. Actum 10-2-1716 (Fig. kaart n° 1296)

Bekijk kaart

Personen:

| 987-007 |