Voorwaardeboeken (extracten), nr. 984 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 984, extract 1, 17-9-1710

Hendrik Wouter Quirijnen als voogd der kinderen Aert Antoon Quirijnen verhuurde een stede bestaande in een kamer en stal met de halve binnenstede, groot 1/2 B op Sneppel, een akker over de straat den schueracker 1/2 B, een akker over de straat bij Willem Vermeiren stede groot 1 1/2 L, een perceel erve in de Mosvoorden 2 1/2 L, de Perbeemd 1 gemet, land in de Beirestraat 1 gemet... verhuurd aan Jan Aert Quirijnen voor 30 gl, Actum 17-9-1710 (Fig. kaart n° 2052 en 2053)

Bekijk kaart

Personen:

| 984-001 |

Bundel 984, extract 2, 7-4-1710

Lucia Gijsbrechts cum suis verhuurde uitgewonnen panden uit handen van de wed. Adriaan Hendrik Bartholomeeusen: een stede met huis en erven groot een veertelsaet gelegen op Sneppel in de Ambachtstraat, land in de dundels 3 kwartierzaad, een stedeken in de Ambachtstraat 4 L, verhuurd voor 6 jaar aan Claes Gijsen voor 9 gl. Actum 7-4-1710

Personen:

| 984-002 |

Bundel 984, extract 3, 16-3-1712

Jan Peeter Rombouts verhuurde aan Jan Janssen Wiercx zijn stede met huis en schuur, hof en land 1 1/2 L in de Beirestraat, land achter de stede 1 B, land en weide het stuck 8 L, twee percelen land samen 8 1/2 L, een dries 5 L, een weide 1 gemet, een hooimade op de Blakt 1 B, een weide 1/2 B, voor een termijn van 6 jaar, aan de prijs van 46 gl. Actum 16-3-1712 (Fig. kaart n° 1707 en 1708)

Bekijk kaart

Personen:

| 984-003 |

Bundel 984, extract 4, 25-2-1711

Cornelis Lambrecht Broomans als voogd en Huybrecht Lenaert Huybrechts als toez. voogd van het weeskind van Peeter Lambrecht Broomans verhuurden de stede van het vs weeskind met huis en hof, land, dries en weide op Terbeek groot 2 B, een beemd den Larenbeemd, een hooimade 1/2 B, land op de Herseling 5 L, voor een termijn van 6 jaar, verhuurd aan Peeter Wouter Ooms voor 57 gl. Actum 25-2-1711 (Fig. kaart n° 1347)

Bekijk kaart

Personen:

| 984-004 |

Bundel 984, extract 5, 5-12-1711

Secretaris Joan Matheus Van Elsacker, in naam van juffr. Elisabeth Mangelaer begijntje te Antwerpen, verkocht een stede met huis en schuur, hof, dries en land, weide en beemden op Terbeek. Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Wouter Peeter Ooms en zijn door juffr. De Mangelaer bij evictie verworven, door amptman van Antwerpen verkregen op 10-12-1706, nu in huur gebruikt door Cornelis Lambrecht Broomans die de koper is voor 1300 gl. Actum 5-12-1711 (Fig. kaart n° 2178)

Bekijk kaart

Personen:

| 984-005 |

Bundel 984, extract 6, 17-11-1710

De wed. Jan Cornelis Vlemincx verhuurde een stede met huis op Neerven die nu door Antoon Cornelis Rommens in huur gebruikt wordt. De pachttermijn van 6 jaar begint half maart 1711. Verhuurd aan Christiaan Jan Matthijs Goossens voor 28 gl 5 st. Actum 17-11-1710 (Fig. kaart n° 809)

Bekijk kaart

Personen:

| 984-006 |