Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 975, extract 1, 24-1-1699

Jan Bastiaan Broumeels toez. voogd der kinderen Peeter Jan Wouters: Christiaan Geert Vorsselmans X Baeyken Jan Wouters, Antoon Cornelis Rommens X Anthonette Jan Wouters, verhuurden aan Cornelis Jan Wouters en zijn zuster Jenneken Jan Wouters 3/5 deel van de helft van een stede met huis, hof en dries, Maeyken Antoon Wouters bezit de andere helft, voor een termijn van 6 jaar, aan de prijs van 6 gl. Actum 24-1-1699 (Fig. kaart 1768 en 1769)

Bekijk kaart

Personen:

| 975-001 |

Bundel 975, extract 2, 28-3-1699

Wouter Jan Rennen verkocht een stede met huis en schuur, groot 1 B in de Ambachtstraat. Koopster Cathelijn Antoon Van Aken, wed. van Adriaan Hendrik Bartholomeeusen voor 240 gl Actum 28-3-1699

Personen:

| 975-002 |

Bundel 975, extract 3, 1-4-1699

Jan Van der Buyten, ook voor Geert Van der Buyten zijn zoon, verkocht aan Melsen Meeusen een stede met huis, hof en dries groot 4 B in de Hoenderstraat, een weide in de Hoenderstraat tussen de stede van Jan Lenaert Wiercx en Jan Wouters, groot 1 gemet. Melsen Meeusen heeft de koop overgelaten aan Anthonis Van Aken, voor 470 gl, Actum 1-4-1699 (Fig. kaart n° 1785)

Bekijk kaart

Personen:

| 975-003 |

Bundel 975, extract 4, 6-4-1699

Secretaris Van Elsacker verhuurde aan Peeter Van Gorp een stede met huis, hof en dries in de Beirestraat, groot 4 1/2 L, uitgenomen de Gorisakker en het Lammerblok. De huurder woont er al. Actum 6-4-1699 (Fig. kaart n° 1704)

Bekijk kaart

Personen:

| 975-004 |

Bundel 975, extract 5, 19-10-1698

Joanna Van Huysen, wed. Peeter Jordaens, heeft verhuurd aan Jacob Jan Peeters een stede met huis en schuur, hof en dries op de Donk met een akker to de stede, voor en termijn van 6 jaar vanaf half maart 1699, voor de som van 95 gl, Actum 19-10-1698 (Fig. kaart n° 759)

Bekijk kaart

Personen:

| 975-005 |

Bundel 975, extract 6, 26-2-1699

Marie en Anneken Hendrik Philips, ongeh. verkochten aan hun broer Cornelis Hendrik Philips hun 1/3 deel der goederen gelegen op Neerven, gekomen van hun ouders, voor 425 gl, de koper moet alle schulden voor zijn rekening nemen. Actum 26-2-1699 (Fig. kaart n° 781 en 782)

Bekijk kaart

Personen:

| 975-006 |

Bundel 975, extract 7, 16-10-1699

Johan Louis Van Siegen, heer van Loenhout, verhuurde aan de wed. Peeter Geert Van der Buyten het Verbrand Hof, voor 6 jaar vanaf half maart 1700, voor de prijs van 272 gl. Actum 16-10-1699 (Fig. kaart n° 747 tot 752)

Bekijk kaart

Personen:

| 975-007 |

Bundel 975, extract 8, 31-1-1699

Sr Pedro Dirven verkocht seker stede met huyse, schuere, backhuys en torfhuys met saeylanden, weyden ende hooylanden mette heyden gelegen in den dorpe van Loenhout tot Popendonck.... wordt nu in huur gebruikt door Jan Jacob Kenis. De stede komt de verkoper toe van zijn vader die het kocht van de schout van Turnhout Sr Meershooft op 30-10-1689. Jan Verboven deed op 12-1-1699 een bod van 1600 gl en 70 hogen, Symon Jan Dierck Rijnen van Sundert nog 30 hogen. Op 27-1-1699 verhoogde Dionijs Van Buerstede met 30 hogen en is de definitieve koper gebleven. Borgen: Dionijs Van Hal en Adriaan De Brouwer. Actum 31-1-1699 (Fig. kaart n° 1281)

Bekijk kaart

Personen:

| 975-008 |