Voorwaardeboeken (extracten), nr. 970 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 970

Bundel 970, extract 1, 25-2-1693

Cathelijn Adriaan Vermeiren, wed. Jan Matthijs Goossens, verhuurde aan Michiel Jan Goossens haar zoon een stede met huis en schuur, hof en dries, weide en land erbij op Terbeek, groot 8 L, land en groese den steenhoven, 1 B, land in de Puthof 1 L, Pachttermijn van 6 jaar vanaf half maart 1693, voor de som van 36 gl. Actum 25-2-1693 (Fig. kaart n° 2150)

Bekijk kaart

Personen:

| 970-001 |

Bundel 970, extract 2, 11-3-1693

Sr François Van den Bolck X Cornelia Aernouts, verkochten aan Cornelis Peeter Aernouts eene stede met huysinge, hove, driessche, landen, weyden, beemden en heyde, hooymade en houtgewas tot Hecht... Cornelis Cornelis Vlemincx gebruikt die in huur, De stede komt de verkopers toe bij dood van 2° comparants vader en door deling met haar broer. Voor de som van 2.200 gl. Actum 11-3-1693. (Fig. kaart n° 553)

Bekijk kaart

Personen:

| 970-002 |

Bundel 970, extract 3, 29-12-1692

Het College der Sociëteit Jesu te Antwerpen verhuurde aan Jan Peeter Melsens een stede met huis en hof in de Beirestraat, laatst in huur gebruikt door Peeter Gabriel Goris. De pachttermijn van 6 jaar begint half maart 1692, voor de som van 30 gl. Actum 29-12-1692 (Fig. kaart n° 1707 en 1708)

Bekijk kaart

Personen:

| 970-003 |

Bundel 970, extract 4, 21-1-1692

Balthasar Straetmans in naam van zijn vader Willem Straetmans verhuurde aan Peeter De Bie zijn stede in de Hoenderstraat, voor 6 jaar beginnend half maart 1692, voor 29 gl. Actum 21-1-1692 (Fig. kaart n° 1785)

Bekijk kaart

Personen:

| 970-004 |