Voorwaardeboeken (extracten), nr. 969 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 969

Bundel 969, extract 1, 12-10-1689

De wed. Michiel Van Elsacker verhuurde aan Jan Cornelis Schrauwen en Cathelijn Simon Bevers een stede met huis, schuur en hof, dries en land op Popendonk, en andere percelen. De huurder heeft die al in gebruik volgens contract van 2-11-1679, voor 6 jaar vanaf 15-3-1686, voor 100 gl. Actum 12-10-1689 (Fig. kaart n° 1246)

Bekijk kaart

Personen:

| 969-001 |

Bundel 969, extract 2, 27-2-1690

De kinderen Adriaan Peeter Jans: Jacob Adriaan Peeter Jans voor zichzelf, Maeyken Adriaan Peeter Jans X Jan Van den Heuvel, Jacobmijn Adriaan Peeter Jans X Adriaan Van der Saecken, Marijntien Adriaan Peeter Jans X Jan Wouter Ooyen, ook voor de kinderen Adriaentien Jan...? En voor het kind van Jan Wolschot, moeder was Neeltien Jan...?. Zij verkochten een stede met huis, hof dries en land, met een weide, grond en toebeh. op Popendonk, groot 2 gemeten, O Mr De Witte rauwveld, Z Wouter Peeter Ooms, W 's heeren straat, N de wed. Antoon Peeter Reyns. Koper: Jan Peeter Joris voor 78 patakons. Actum 27-2-1690 (Fig. kaart n° 1283)

Bekijk kaart

Personen:

| 969-002 |

Bundel 969, extract 3, 18-3-1690

De kinderen Adriaan Verboven: Cornelis Peeter Janssen X Cornelia Adriaan Verboven, Cornelis Verboven als voogd en Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers als toez. der minderj. kinderen van Adriaan Verboven en voor de kinderen Huybrecht Adriaan Verboven, verkopen een stede met huis, schuur, hof, dries en land op Terbeek, groot 1 gemet, land in de stede 2 1/2 L, land achter vs stede 5 1/2 L, twee hooimaden op 't Schouwbos, ea percelen akker, beemd en heide. Koper is Wouter Peeter Ooms voor 460 patakons. Actum 18-3-1690 (Fig. kaart n° 2178)

Bekijk kaart

Personen:

| 969-003 |

Bundel 969, extract 4

Sr Peeter Van No met volmacht van Jonker Joan Louis Siegen van Sechten , kapitein ten dienste van de Verenigde Nederlanden, en van Jonker Michiel Siegen Van Sechten, verkopers: Cornelis Claes Lenaerts, Adam Jan Lenaerts, Jan Janssen Lenaerts, Neeltien Jan Lenaerts, wed. van Jan Hendrik Diels, Cornelis Jan Lippens, moeder was Maeyken Jan Lenaerts, Jan Lenaert Wiercx X Josijntien Jan Lenaerts, Jan Adams, kochten een stede met huis, schuur en hof, met dries en land erbij, in de Beirestraat groot 1 B, land in de boonakker 1 L, land in de Gorisakker 1 1/2 L, land de halfweide 1 L, een dries aan de straat 1/2 L, weide 1 kwartierzaad, heide op 't einde van de Beirestraat. De verkopers kwamen in 't bezit van vs stede op 17-12-1685 tot verhaal van een rente van 300 gl kapitaal met verlopen intrest. Adriaan Willems X Dimphna Cornelis Lenaerts waren dit geld schuldig aan juffr. Maria de Peres. Actum..? (Fig. kaart n° 1670)

Bekijk kaart

Personen:

| 969-004 |

Bundel 969, extract 5, 6-6-1691

Adriaentien Broomans, wed. laatst van Cornelis Hendrik Bartholomeeusen, verkocht aan Lambrecht Broomans een stede met huis, schuur en hof, dries en land, op Terbeek, groot 5 L, O de straat, Z de wed. Jan Matthijs Goossens en Peeter Joris Coecken, N het akkerstraatje, een weide in de Mosvoorden, genaamd de Hulsdonckweyde 1 1/2 B, voor de som van 425 gl. De goederen zijn belast met 300 gl ten behoeve van de erfg. Melsen Laureys Rombouts, te betalen door de koper. Adriaentien Cornelis Broomans X Peeter Cornelis Aerts Van Tichelt hebben deze som ontvangen van Lambrecht Broomans. Actum 6-6-1691 (Fig. kaart n° 2180)

Bekijk kaart

Personen:

| 969-005 |

Bundel 969, extract 6, 17-2-1690

Jan Peeter Rennen verkocht aan Jan Adam Wouters een stede met huis en hof, dries en land, weide en heide op Neerven, groot 2 gemeten, NO het geerstraatje, ZO de heirbaan, ZW Jan Goris Rombouts, land de Rauwvennen aan de Aststraat, groot 1/2 B, een weide ernaast 1 1/2 L, een weide 4 L, land en heide genaamd d’ Ast, 6 L, e a percelen, voor de som van 300 gl. De verkoper was deze som schuldig aan de koper. Actum 17-2-1690

Personen:

| 969-006 |

Bundel 969, extract 7, 29-3-1690

Andries Van Turnhout X Cornelia Van den Bossche verhuurden aan Cornelis Jans Van Dijck een stede met huis en hof, dries en land op 't Oosteneind, groot 5 L, land 2 L, een beemd de Cnodder 4 L, de schoorbeemd 1 gemet, voor 6 jaar, vanaf half maart 1690, voor de som van 42 gl. Actum 29-3-1690

Personen:

| 969-007 |

Bundel 969, extract 8, 14-8-1690

Huybrecht Cornelis Neefs X Maeyken Jacobs Van Tichelt verhuurden aan Jan Jan Lenaert Wiercx een stede met huis en hof, dries en land groot 1 B op Neerven, met een weide erbij, groot 1 gemet, land in 't Sticht 2 L, en een beemd in de Ritten 1 L; voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1691, voor de som van 18 gl. Actum 14-8-1690 (Fig. kaart n° 782)

Bekijk kaart

Personen:

| 969-008 |

Bundel 969, extract 9, 20-3-1691

Bartel Straetmans in naam van Willem Straetmans zijn vader, verhuurde aan Willem Heirstraets een stede met huis en hof, dries en land in de Hoenderstraat, laatst in huur gebruikt door Willem Cornelis Franssen voor 6 jaar Vanaf half maart 1691. Actum 20-3-1691 (Fig. kaart n° 1785)

Bekijk kaart

Personen:

| 969-009 |