Voorwaardeboeken (extracten), nr. 963 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 963

Bundel 963, extract 1, 6-11-1681

Maeyken Peeter Aernouts, wed. van Aert Jan Nops, verhuurde aan Jan Aernouts Van Ostaeyen een stede met huis, hof, dries met land en weide erbij, alles aaneen gelegen op de Herseling, gekomen van Jan Van Ham, voor 6 jaar vanaf 15-3-1682 voor42 gl Actum 6-11-1681 (Fig. kaart n° 2395)

Bekijk kaart

Personen:

| 963-001 |

Bundel 963, extract 2, 8-11-1681

Joos Cornelis Van Aken verkocht voor 1300 gl aan Jan Jacob Peeter Jans een stede met huis, schuur en hof, met dries land en weide erbij groot 4 B gelegen op Popendonk , O s’ heeren vrunte, W en N s’ heeren straet, belast met een veertel rogge jaarlijks aan de kapel, en 1 patakon per jaar aan de erfg. van Melsen Bevers. Actum 8-11-1681 (Fig. kaart n° 1308)

Bekijk kaart

Personen:

| 963-002 |

Bundel 963, extract 3

Jan Jacob Peeter Jans X Maeyken Cornelis Schrauwen verkocht aan zijn broer Jacob Jacob Peeter Jans X Margriet Janssen De Crom land en groese, groot 2 B op Popendonk bij het Schouwbos voor 160 patakons (Fig. kaart n° 1308)

Personen:

| 963-003 |

Bundel 963, extract 4, 1-12-1681

Joanna Van Duyssel, wed. van Peeter Van Elsacker gewezen secretaris, verhuurde aan Wouter Antoon Quirijnen haar stede met huis, schuur, torfhuis, hof, dries, weide en land genaamd de Vossingers, voor een termijn van 6 jaar beginnend op 15-3-1682, voor de prijs van 20 patakons. De verhuurster zal de visserij de Meiren met water mogen houden, de huurder mag er zijn vee laten grazen mits draegende goeden toezicht dat eraen egeene schade geschiede.. Actum 1-12-1681 (Fig. kaart n° 2326)

Bekijk kaart

Personen:

| 963-004 |

Bundel 963, extract 5, 30-1-1682

De wed. Aert Jan Nops verhuurde aan Antoon Jan Gabriels een akker en weide genaamd het Wilborts, groot 8 1/2 L , 2 weiden to de stede der verhuurster over de straat, land en dries gekomen van Jan Van Ham, groot 1 1/2 B met schuur. Voor een termijn van 3 jaar beginnend op 15-3-1682, voor de prijs van 18 gl, Actum 30-1-1682 (Fig. kaart n° 2395)

Bekijk kaart

Personen:

| 963-005 |

Bundel 963, extract 6, 17-11-1681

Michiel en Jacob Adriaenssen, ook voor de kinderen Hendrik Adriaenssen en de kinderen Maeyken Adriaenssen, verkopen een stede met huis, hof en land, groot 1 B op Neerven, O Claes Peeter Verbocht ea, Z het straatje, W Jan Raets ea, N C ornelis Goossens, 3 weiden aan elkaar gelegen bij de stede groot 1 B. Koper: Claes Peeter Verbocht voor 523 gl, Actum 17-11-1681

Personen:

| 963-006 |

Bundel 963, extract 7, 11-12-1681

Marcellus Marcelli in naam van de markiezin van Melin verhuurde aan Cornelis Peeter Aernouts en Jan Adriaan Nuyten de Nederhoeve die Hendrik Goris Vergouwen gehuurd heeft, voor 6 jaar. Het huis is vrij tegen 15-3-1682, ook het land, de beemden en weiden, de pacht bedraagt 80 patakons Actum 11-12-1681

Personen:

| 963-007 |

Bundel 963, extract 8, 16-2-1682

Adriaan Nijssen Van Tichelt verkocht aan Hendrik Cleir een steken met huisken, hof, dries en land, groot 4 L op Klein Nederven, O Adriaan Cornelis Van Tichelt, Z Peeter Jan Rombouts, W de straat, N de verkoper. Land en weide den Pollepel groot 1/2 B, land bij de vs stede, enz... voor 768 gl Actum 16-2-1682

Personen:

| 963-008 |

Bundel 963, extract 9, 8-4-1682

Michiel Adriaenssen verkocht aan Jan Hendrik Janssen voor 595 gl een stede met huis, hof, dries, schuur, turfhuis en land 1 B op Neerven, O de straat, Z Christiaan Jan Vorsselmans ea, W Wouter Jan Rombouts, N Huybrecht Cornelis Neefs n. ux. Actum 8-4-1682

Personen:

| 963-009 |

Bundel 963, extract 10, 29-10-1682

Het weeskind Cornelis Matthijs Ooms: Matthijs Aernout Ooms en Cornelis Adriaan Huyben, voogden van het weeskind Cornelis Matthijs Ooms, moeder was Cathelijn Huybrecht Heyndricx, verhuurden de stede van het weeskind, huis, schuur, hof, dries groot 10 L op Sneppel, land en driest o de stede, groot 2 1/2 L , land op Middellaer 1 L, land den Drijhoeck,... voor 6 jaar vanaf 15-3-1683, aan Peeter Laureys Van Gorp voor 60 gl. Actum 29-10-1682 (Fig. kaart n° 1609)

Bekijk kaart

Personen:

| 963-010 |

Bundel 963, extract 11, 23-12-1682

De voogden van het weeskind van Adam Wouters verhuren de stede van het weeskind met huis, hof en dries, groot 1 1/2 L, land den boonacker 2 L, dries 2 L, land bij de lentenhof 1/2 B, enz... voor een termijn van 3 jaar vanaf 15-3-1683, aan Frans Geert Van der Buyten voor 12 gl 5 st, Actum 23-12-1682 (Fig. kaart n° 1686)

Bekijk kaart

Personen:

| 963-011 |