Voorwaardeboeken (extracten), nr. 960 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 960

Bundel 960, extract 1, 16-12-1675

Marcellus Marcelli in naam van de heer Charles De Backer, licentiaat in beide rechten ende auditoir van sijne majesteyts Camere van reckeninge in Brabant.. en met volmacht van de markies van Melin heer van Loenhout, zal verpachten het woonhuis gestaan binnen het dorp van Loenhout gemeyn genaemt den Leeuw mette schuere, brouwhuyse, brouwerije, hove, driessche.. tot nu in huur gebruikt door Michiel Corneel Van Elsacker, voor 6 jaar vanaf 15-3-1676. De huurder zal de brouwerij mogen verhuren tijdens zijn pachttermijn, ook de schuur en een deel van het huis, hij moet onderhouden en in goede staat bewaren heel het brouwgetuyg, uit de hand verhuurd aan Michiel Cornelis Van Elsacker voor 80 gl. Actum 16-12-1675 (Fig. kaart n° 44)

Bekijk kaart

Personen:

| 960-001 |

Bundel 960, extract 2, 17-12-1675

Jacob Jan Nijs Van Tichelt verhuurde zijn stede met huis, met schuur eraan, torfhuis, hof en dries op Klein Neerven bij 't verbrand hof, groot 1 B O de Meirstraat, Z Cornelis Heestermans en Peeter Anthonissen, W en N de straat... Land in de stede van Adriaan Nijs Van Tichelt 1 gemet, een weide 1/2 B, land in 't Sticht 1/2 B, een weide achter het verbrand hof genaamd den ossenschoot 1 gemet, 1/4 van een beemd den ritbeemd.. Voor 6 jaar vanaf 15-3-1676. Verhuurd aan Jan Reyniers voor 73 gl. Actum 17-12-1675 (Fig. kaart n° 724)

Bekijk kaart

Personen:

| 960-002 |

Bundel 960, extract 3, 1-8-1684

Comp. Peeter Melsen, wed. van Maeyken Matthijs Cools, 1° partij, Matthijs en Cornelis Peeter Melsen, Anneken Peeter Melsen X Adriaan Huybrecht Van Tolhuysen, Anthonis Matthijs Cools als voogd van Jan Peeter Melsen, minderjarig, 2° partij. SD 1° kavel voor 1° partij: land en weide groot 3 1/2 L op Neerven bij d’Allaeren, O en Z Claes Peeter Verbocht, N kinderen Anthonis Van Dietfort, Land 1/2 B, land 1 L, enz... 1° kavel voor 2° partij: de stede met huis, schuur, de helft van t’ torfhuis, hof, dries en land groot 1/2 B op Neerven, NO de straat, ZO de wed. Goris Rombouts, ZW de wed. en kinderen Dielis Vlemincx.. Actum 1-8-1684 (Fig. kaart n° 824)

Bekijk kaart

Personen:

| 960-003 |

Bundel 960, extract 4, 16-12-1675

Adriaan Huybrecht Verboven verhuurde aan Willem Cornelis Quirijnen zijn stede met huis, schuur, hof, dries en land op Terbeek, ea percelen land, voor 6 jaar vanaf 15-3-1676 voor 56 gl. Actum 16-12-1675 (Fig. kaart n° 2178)

Bekijk kaart

Personen:

| 960-004 |

Bundel 960, extract 5, 25-1-1676

De kinderen Jan Cornelis Rennen: Jan Jacob Peeter Jans als voogd en Peeter Cornelis Rennen als toez. der kinderen Jan Cornelis Rennen, verkopen eene stede met huis, hof, dries en weide op Popendonk, groot 10 L, O Heer van Loenhout heiveld en erfg. Cornelis Jan Neefs, Z Heer De Wit, W Antoon Peeter Reyns en s’ heeren straat, N Cornelis Crock erfg. en een heiveld bij de Reyt, groot 1 gemet. Eerste zitdag op 18-1-1675: Maeijnis Symon Bevers biedt 300 patakons. 2° zitdag op 25-1-1676: Peeter Joris Coecken zet 4 hogen en is de definitieve koper gebleven. (Fig. kaart n° 1297)

Personen:

| 960-005 |