Voorwaardeboeken (extracten), nr. 957 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 957

Bundel 957, extract 1, 15-11-1673

Neeltien Matheus Aernouts met Cornelis Cornelis Aerts haar man heeft verhuurd aan Cornelis Cornelis Bernaerts haar stede met huis, schuur, hof, dries, weiden, heide en landde die zij met haar man tot hiertoe gebruikt heeft. Zij behoudt voor zich een kamer in de woning, de helft van de hof en fruitboompjes, oversteek in de schuur en een klein akkerke aan de heirweg, voor 6 jaar vanaf 15-3-1674 voor de orijs van 21 ducatons. Actum 15-11-1673

| 957-001 |

Bundel 957, extract 2, 27-11-1673

Jan Cornelis Van Dijck als voogd en Adriaan Symon Keeselmans als toez. voogd der weeskinderen van Peeter Cornelis Van Dijck, verhuren de stede der weeskinderen met huis, hof, dries en land laatst in huur gebruikt door Adriaan Jan Van Ostaeyen, gelegen in de Pothoek op Neerven, erve in de stede Geert Vercaert, land aan 't Hecht veken, voor 6 jaar vanaf 15-3-1674, voor 36 gl 10 st aan Adriaan Jan Van Ostaeyen. Actum 27-11-1673, (Fig. kaart n° 848)

Bekijk kaart

| 957-002 |

Bundel 957, extract 3, 3-3-1674

Peeter Aert Van Tichelt, Cornelis Verboven, Rombout Antoon Rombouts en Dielis Michielsen hebben verhuurd aan Wouter Jan Anthonissen een stede met huis, hof, dries en land, groot..... bunder in de Beirestraat, voor 6 jaar vanaf 15-3-1674, aan 29 gl. Actum 3-3-1674 (Fig. kaart n° 1832)

Bekijk kaart

| 957-003 |

Bundel 957, extract 4, 18-11-1673

De kinderen Peeter Peeter Joris: Gijsbrecht Gabriel Peeter Joris als voogd en Jan Verboven als toez. voogd der weeskinderen Peeter Peeter Joris, verhuurden de stede der kinderen, met huis, schuur, hof, dries, boomgaard en land aaneen gelegen op Popendonk, 1 1/2 loopensaet land in de stede van Cornelis Jacob Crock, 1/2 B land op Aertsacker enz... Voor 6 jaar vanaf 15-3-1674, aan Peeter Wouter Ooms voor 65 gl. Actum 18-11-1673 (Fig. kaart n° 1282)

Bekijk kaart

| 957-004 |

Bundel 957, extract 5, 9-12-1673

De kinderen Jan Cornelis Rennen: Jan Jacob Peeter Jans als voogd der kinderen Jan Cornelis Rennen, moeder was Cathelijn Jacob Peeter Jans, verhuurde aan Jacob Cornelis Crock hun stede met huis, land en toebeh. op Popendonk, voor 6 jaar vanaf 15-3-1674, voor 30 gl.. Actum 9-12-1673. (Fig. kaart n° 1297)

Bekijk kaart

| 957-005 |

Bundel 957, extract 6, 20-12-1673

De kinderen Jan Janssen Aernouts: Cornelis Janssen Aernouts als voogd en Aernout Adriaan Van Ostaeyen als toez. voogd, verhuurden aan Gijsbrecht Gabriel Peeter Joris de stede der kinderen op Popendonk voor 6 jaar met aanvang op 15-3-1674, voor 61 gl. Actum 20-12-1673. (Fig. kaart n° 1255)

Bekijk kaart

| 957-006 |

Bundel 957, extract 7, 25-1-1674

De kinderen Niclaes Brabants: Peeter Van Elsacker secretaris, in naam van de erfg. Niclaes Brabants, verhuurde hun stede met huis, schuur, kooi, land, dries, beemden, weiden, heide op Terbeek. Cornelis Aerts Van Tichelt heeft deze goederen in gebruik, voor 3 jaar beginnend op 15-3-1674. Aan Cornelis Aerts Van Tichelt voor 100 gl. Actum 25-1-1674 (Fig. kaart n° 2181)

Bekijk kaart

| 957-007 |

Bundel 957, extract 8, 5-2-1674

De erfg. Adriaan Luycx: Mr Geert Van der Buyten, wed. Emerentiana Luycx voor zichzelf en voor zijn kinderen, Geeraert Luycx voor zichzelf en als voogd der kinderen van Melsen Luycx, en als voogd der kinderen van Frans Luycx, ook voor de weeskinderen Willem Peeter Jan Beyers waar moeder van was Maeyken Luycx, verhuurden aan Jan Lenaert Wiercx hun stede met huis, hof, dries, land, weiden en heide op de Vossingers, laatst in pacht gebruikt door Antoon Jan Lenaerts, voor 6 jaar vanaf 15-3-1673 verleden jaar, voor 40 gl. Actum 5-2-1674. (Fig. kaart n° 2334)

Bekijk kaart

| 957-008 |

Bundel 957, extract 9, 17-2-1674

Jan Jacob Crock als voogd en Jan Cornelis Neefs als toez. der twee minderj. kinderen van wijlen Cornelis Crock, met name Margriet en Jan Cornelis Crock, hebben verhuurd aan Jan Cornelis Jacobs de goederen der kinderen onder land en weide, groot 1 B, voor 6 jaar vanaf 15-3-1673 verleden jaar, Actum 17-2-1674 (Fig. kaart n° 1298)

Bekijk kaart

| 957-009 |

Bundel 957, extract 10, 15-3-1674

Peeter Van Beeck secretaris van Wuustwesel verhuurde aan Niclaes Peeter De Bie een stede met huis, hof, dries, landerijen en de stede daar voormaals ook een huis op placht te staan op de Herseling, een heiblok op de Vossingers aan de verhuurders erve, en bossen genaamd Wilborts en een gaersdries met boomgaard gelegen to de stede op de Herseling, voor 6 jaar vanaf 15-3-1674, voor de prijs van 80 gl. Actum....? (Fig. kaart n° 2201)

Bekijk kaart

| 957-010 |

Bundel 957, extract 11, 26-2-1674

De wed. en kinderen Cornelis Dielis Vlemincx verkopen om hun schulden te betalen eene stede lants en groese groot 8 L op Neerven in de Hechtse straat O secretaris Elsacker, Z Sint Margarietendael, W de straat en N schout Marcelli, aan Jan Aert Van Riel voor 310 gl. Actum 26-2-1674

| 957-011 |