Voorwaardeboeken (extracten), nr. 949 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 949

Bundel 949, extract 1, 17-2-1660

Melsen Laureys Rombouts verhuurde aan Jan Gabriel Peeter Joris zijn stede met huysinge ende toebeh. gelijck hem die toecomende is bij evictie van de wed. en kinderen Merck Straetmans tot Sneppel in de Hoenderstraet, voor een termijn van 6 jaar vanaf 15-3-1660 aan 50 gl Actum 17-2-1660

| 949-001 |

Bundel 949, extract 2, 19-2-1660

Cornelis Van Elsacker voor zichzelf, en in naam van Jan Adriaan Rommens, man van Margriet Van Elsacker, verhuurde aan Adriaan Vermeiren de stede met toebeh. op Sneppel die hem en zijn zuster toekomt, laatst in huur gebruikt door Laureys Peeters Van der Buyten, voor 6 jaar vanaf 15-3-1660, voor 65 gl. Actum 19-2-1660

| 949-002 |

Bundel 949, extract 3, 8-3-1660

Jenneken Jacob Crock wed. Cerstiaen Raets, Peeter, Matthijs, Jan, Willem en Cornelis Cerstiaen Raets zonen. Willem Dielissen als vader en voogd van Jacobmijntien zijn dochter, moeder was Magdaleen Cerstiaen Raets, Joos Jan Lenaerts, man van Tanneken Cerstiaen Raets, allen voorkinderen van Cerstiaen Raets, Jan Heuvelmans schepen en voogd der nakinderen van Cerstiaen Raets en Jenneken Jacob Crock, verkopen een stede met huis, hof, dries en land groot 9 L op Neerven bij de Pothoek, O de Ravenstijn, Z Cornelis Peeter Doms, W en N de straat. Koper is Willem Cerstiaen Raets voor 975 gl. Actum 8-3-1660 (Fig. kaart n° 842)

Bekijk kaart

| 949-003 |

Bundel 949, extract 4, 19-4-1660

Tanneken Lambrecht Janssen dr wed. Cornelis Adriaenssen Van Hulten, Jan Jacob Crock als voogd en Peeter Lambrecht Janssen toez. van 't weeskind van vs Cornelis Van Hulten, verkochten eene stede met woonhuysken, schuerken, land en dries 7 of 8 L tot ter Beeck op de Reyt, O Jan Jacob Crock en Huybrecht Jan Heylen, Z de straat. Koper = Peeter Gabriel Peeter Joris voor 380 gl. Actum 19-4-1660 (Fig. kaart n° 2217)

Bekijk kaart

| 949-004 |

Bundel 949, extract 5, 19-4-1660

Peeter Aerts Van Tichelt voor zichzelf en voor Maeyken Cornelis Adriaan Verboven zijn vrouw, verkocht een stede met huyse, schuere, hove, lande, driesche, weide met boske aen elkaer groot 1 B tot Popendonck, O de straat, Z de leemdijck, N de kinderen Adriaan Lenaerts en Peeter Jan Ooms. Land den dorenacker groot 1 veertelsaet, de helft van een beemd, enz.. Koper Joan Marcelli voor 440 patakons en 35 hogen. Actum 19-4-1660 (Fig. kaart n° 125

Bekijk kaart

| 949-005 |

Bundel 949, extract 6

Peeter Gabriel Peeter Joris verhuurde zijn stede op Terbeek op de Reyt aan Tanneken Lambrecht Janssen, wed. Cornelis Adriaan Van Hulten voor de som van 40 gl. (fig. kaart n° 2217)

| 949-006 |