Voorwaardeboeken (extracten), nr. 944 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 944

Bundel 944, extract 1, 2-6-1625

Tanneken Peeter Kerremans, wed. wijlen Cornelis Aernout Wagemaecker, en Nuyt Jans (?) Nijs Peeter Doms als man en voogd van Theunken, dochter van Cornelis Aernout Wagemaecker, en Nuyt Cornelis Aernouts als voogd en Hendrik Janssen als toez. voogd der minderjarige weeskinderen van Cornelis Aernout Wagemaecker. Zij verhuren de stede met het leeg land en weide: 1° kavel = de huysinge in de Popendonckse straete metten gaersdries, den binnenhof en het leeg land het rauvelt, met nog 3 percellen land en weide. Ingezet door Nuyt Cornelis Nuyts op 17 gl, is huurder gebleven. 2° kavel = De huysinge genaemt de cleyne stede met land met het leeg land en de dries, land op Cleys Lemmens gelegen bij de Popendonckse hoeve... Ingezet door Nijs Peeter Doms op 13 gl. Actum 2-6-1625 (fig. kaart n° 1110)

Bekijk kaart

Personen:

| 944-001 |

Bundel 944, extract 2, 25-3-1622

Jan Antoon Thijs verhuurde aan Merten Verboven zijn stede genaamd den Cleynen Heybaert, voor 6 jaar vanaf 25-3-1622 (fig. kaart n° 1819)

Bekijk kaart

Personen:

| 944-002 |

Bundel 944, extract 3, 15-3-1622

Jan Anthonis Thijs en Jenneken verhuren hun stede genaemt den grooten Heybaert gelegen alhier in de Hoenderstraete, zonder het stedeken genaamd Bufkens. Voor 6 jaar vanaf 15-3-1622 (Fig. kaart n° 1850 en 1851)

Bekijk kaart

Personen:

| 944-003 |

Bundel 944, extract 4, 18-3-1624

Jan Antoon Thijs verhuurde aan Cornelis Cornelis Thoens zijn stede genaamd den Cleynen Heybaert, voor 6 jaar vanaf 15-3-1624. De huurder betaalt het eerste jaar 20 gl, de volgende jaren 27 gl. Actum 18-3-1624 (fig. kaart n° 1819)

Bekijk kaart

Personen:

| 944-004 |

Bundel 944, extract 5

De erfg. Peeter Aernout Bernaerts: Cornelis Adriaan Diels als voogd, en Matthijs Goossens toez. voogd van de 3 nog minderjarige kinderen van wijlen Peeter Aernout Bernaerts, met name Jacomijn, Maeyken en Bernaert, en Matheus Peeter Aernout Bernaerts voor zichzelf en in naam van zijn meerderjarige zusters Barbel, Ida, Lisken.. Verkoop van schaarhout.

Personen:

| 944-005 |

Bundel 944, extract 6, 29-4-1624

Peeter, François en Marie X Willem Van Herten, kinderen van Geert Van der Buyten, verkochten aan Hendrik Geerts Van der Buyten, hun broer het woonhuis en toebeh. op de Tommelberg, gestaan op de hoeve van Sint Michiel. Actum 29-4-1624 (fig. kaart n° 1620)

Bekijk kaart

Personen:

| 944-006 |