Voorwaardeboeken (extracten), nr. 941 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 941

Bundel 941, extract 1, 13-2-1615

Jan Michiels Van Elsacker verkocht een hofstede met huis en hof op Neerven met 5 L grond. Deze stede behoorde voordien toe aan Peeter Van Ostaeyen en zijn vrouw Maria Jan Bernaert Nouts. Hendrik Van Gastel kocht deze stede voor 475 Kgl Actum 13-2-1615 (fig. kaart n° 782)

Bekijk kaart

Personen:

| 941-001 |

Bundel 941, extract 2, 5-9-1615

Dimphna Jans Van Vollenhove wed. met Jan Van Poele en Cornelis Lenaert Van Erfrenten haar schoonzonen verkochten de hoeve genaamd de Perhoeve in den Huffel, groot 7 L, een beemd en weide de Lammeybeemd, groot 1 B, land genaamd de Brekelen, groot 4 1/2 gemeten, met nog 4 1/2 B land en beemd, en 7 gemeten weide en bos Ingezet door Laureys Laureyssen Reyns op 650 Rgl , verhoogd tot 815 Rgl. Borg Laureys Cornelis Reyns Actum 5-9-1615 (fig. kaart n° 56)

Bekijk kaart

Personen:

| 941-002 |

Bundel 941, extract 3, 29-12-1615

De erfg. Jan Huybrecht Bode verkopen een stede met huis, hof en grond op Popendonk groot 5 L 49 R, gekomen van Lambrecht Van Bavel, met nog 13 L land en weide. Koper: Cornelis Aernout Wagemaecker voor 1000 gl; Actum 29-12-1615 (Fig. kaart n° 1110)

Bekijk kaart

Personen:

| 941-003 |